Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
07/08/2020 19:35:37

Alta, modificació o baixa del registre municipal d'entitats i associacions


Nivell 4. Tramitació electrònica

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


ALTA ENTITAT

Documentació Tipus Presentació
Certificat emès pel secretari/ària de l'entitat/associació, per ordre i amb el vist i plau del president/a, on consti el nom, cognoms i DNI de les persones que ocupen els càrrecs directius, així com el número de socis de l'entitat/associació Obligatòria Presencial/Electrònica
Fotocòpia del CIF Obligatòria Presencial/Electrònica
Fotocòpia del document on consti el número d'inscripció en el Registre General d'Entitats i Associacions Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, o qualsevol altre registre que, per l'àmbit d'actuació territorial o material correspongui Obligatòria Presencial/Electrònica
Fotocòpia dels estatuts. Obligatòria Presencial/Electrònica
Pressupost de l'any en curs Condicional Presencial/Electrònica
Programa d'activitats de l'any en curs Condicional Presencial/Electrònica

MODIFICACIÓ DE DADES

Documentació Tipus Presentació
Documentació acreditativa de la modificació de dades que se sol·liciti. Obligatòria Presencial/Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat