Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
27/09/2020 14:39:18

Alta al padró municipal d'habitants


Nivell 2. Descàrrega de formularis

Consulteu la documentació que cal aportar per a realitzar aquesta sol·licitud.

Si realitzeu el tràmit en línia podreu adjuntar la documentació en el mateix formulari de tramitació.


Documentació relativa a la identitat de les persones

Documentació Tipus Presentació
Document nacional d'Identitat (DNI) (en vigor) Condicional Presencial/Electrònica
Nounats o menors fins als 14 anys que no tinguin DNI: llibre de família. En el cas de separació dels pares, custòdia del menor o bé autorització de l'altre cònjuge. Condicional Presencial/Electrònica
Passaport (en vigor) Condicional Presencial/Electrònica
Permís de residència (NIE) (en vigor) Condicional Presencial/Electrònica
Targeta d'identitat (ciutadans de la UE) Condicional Presencial/Electrònica

Documentació relativa a l'habitatge

Documentació Tipus Presentació
Cèdula d'habitabilitat Condicional Presencial/Electrònica
Contracte d'arrendament Condicional Presencial/Electrònica
Còpia simple de les escriptures de propietat Condicional Presencial/Electrònica
En el cas que no es tingui cap document en relació a l'habitatge o s'hi vulgui empadronar algú distint del/de la propietari/ària, cal aportar l'autorització del/de la propietari/ària, segons model adjunt, junt amb la còpia del seu DNI, NIE o passaport Condicional Presencial/Electrònica

Llegenda informativa


Tipus de documentació a aportar

  • Condicional Condicional
  • Obligatòria Obligatòria

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Presencial/Electrònica Presencial/Electrònica

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat