Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
08/12/2019 05:00:09

FUE Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial


Nivell 4. Tramitació electrònica
Text RGPD:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Ajuntament de Manlleu, CIF P0811100G, amb adreça plaça Fra Bernadí, 6, tel. 938506666, protecciodedades@manlleu.cat. Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l’adreça dpd@manlleu.cat

Amb quina finalitat tractem les dades personals?
Les dades obtingudes en el procediment d’inscripció que s’obtinguin en la prestació del servei es tractaran només per a la finalitat de la sol.licitud

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
El tractament de les dades es porta a terme per a la prestació dels serveis en compliment d’una missió d’interès públic.

A qui es comuniquen les dades?
Les dades no es comuniquen a terceres persones.

Quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per oferir el servei. S’eliminaran seguint el procediment reglamentari que regeix per a les administracions públiques.

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?
Qualsevol persona té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitarne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?
Podeu consultar tota la informació a Protecció de dades.


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat