Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
13/04/2021 18:56:02

Tràmits municipals


Recerca

ACTES, FESTES I FIRES

Descripció     Nivell modernització
Parada de llibres o roses per la Diada de Sant Jordi Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

ANIMALS

Descripció     Nivell modernització
Alta al cens d'animals de companyia Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Baixa o canvis de dades del cens d'animals de companyia Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

CERTIFICATS DIGITALS

Descripció     Nivell modernització
idCAT mòbil Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Certificat digital idCAT Informació Tramitar Nivell 1. Informació
idCAT Mobile Connect Informació Nivell 1. Informació

EDUCACIÓ I JOVENT

Descripció     Nivell modernització
Preinscripció a escoles bressol municipals Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis
Preinscripció a segon cicle d’educació infantil, primària i secundària Informació Tramitar Nivell 2. Descàrrega de formularis
Preinscripció a cursos d'educació reglada pels infants d'incorporació tardana Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis

EMPRESES I EMPRENEDORIA

Descripció     Nivell modernització
Sol.licitud d'espai de treball al Lab Coworking Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació d'inici o de modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Informe previ en matèria d'incendis Informació Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (compatibilitat urbanística) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

ENTITATS I ASSOCIACIONS

Descripció     Nivell modernització
Sol.licitud d'activitats i ocupació de via pública, cessió d'espais i materials Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Alta, modificació o baixa del registre municipal d'entitats i associacions Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol.licitud de subvenció municipal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Justificació de subvenció municipal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I HABITATGE

Descripció     Nivell modernització
Comunicació prèvia d'obres Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia d'obres per instal.lacions de plaques solars en sol urbà Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia d'obres de connexió i reparació d'avaries d'infraestructures de serveis tècnics (canalització gas i electricitat) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència d'obres sense projecte Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència d'obres amb projecte Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització (obres acabades) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència de primera ocupació i utilització parcial (obres no acabades segons el projecte inicial) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Retorn d'avals de llicències d'obres Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència de divisió en propietat horitzontal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència de parcel·lació urbanística Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat de legalitat i antiguitat d'un immoble Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat de qualificació urbanística d'una finca o immoble Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

MEDI AMBIENT I DEIXALLERIA

Descripció     Nivell modernització
Recollida de mobles i trastos vells al carrer Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Parcel.la de les hortes municipals Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació d'encesa de foc en període de risc d'incendi moderat (16/10 al 14/03) Informació Tramitar Nivell 2. Descàrrega de formularis
Autorització d'encesa de foc en període de risc d'incendis (15/03 al 15/10) Informació Tramitar Nivell 2. Descàrrega de formularis

PADRÓ D'HABITANTS I PARELLES

Descripció     Nivell modernització
Alta al padró municipal d'habitants Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis
Alta al padró d'habitants per naixement Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Canvi de domicili (dins el municipi) Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis
Baixa del padró municipal d'habitants Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Volant empadronament individual Informació Tramitar Nivell 5. Proactiu / Automatitzat
Volant d'empadronament col·lectiu Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat d'empadronament individual Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat d'empadronament col·lectiu Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat d'empadronament històric de l'habitant o del domicili Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Celebració de matrimoni civil Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Descripció     Nivell modernització
Presentació de queixes i suggeriments Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Informació o queixa a la Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

SELECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL

Descripció     Nivell modernització
Procés selectiu - Sol·licitud Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Procés selectiu - Presentació de mèrits Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Procés selectiu - Concurs únicament amb presentació de mèrits Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat de serveis prestats empleats públics Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

SERVEIS SOCIALS I FAMILIA

Descripció     Nivell modernització
Mediació ciutadana Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Justificació - Ajudes d'urgència social per a persones afectades per la crisi sanitària del coronavirus 2020 Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Informació Nivell 4. Tramitació electrònica
Targeta d'aparcament provisional per mobilitat reduïda (només per Manlleu) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Transport adaptat Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Informe d'arrelament social Informació Tramitar Nivell 2. Descàrrega de formularis
Informe d'integració per renovació Informació Tramitar Nivell 2. Descàrrega de formularis
Informe d'adeqüació de l'habitatge per a reagrupament familiar Informació Tramitar Nivell 2. Descàrrega de formularis
Informe d'adeqüació de l'habitatge per renovació del permís de residència Informació Tramitar Nivell 2. Descàrrega de formularis

TRÀMITS GENERALS

Descripció     Nivell modernització
Sol·licitud general Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Aportació de documentacio i/o al·legacions a un expedient Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Dret d'accés a la informació pública Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Reclamació de responsabilitat patrimonial Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal - sol.licitud Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Drets en matèria de protecció de dades personals Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Autorització de representant Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Autorització de drets d'imatge Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis

TRÀNSIT I SEGURETAT CIUTADANA

Descripció     Nivell modernització
Al·legacions per denúncies de trànsit Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Informe d'accident a la via pública Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Concessió de la targeta d'armes de la categoria 4a Informació Nivell 4. Tramitació electrònica

TRIBUTS, PAGAMENTS I REBUTS

Descripció     Nivell modernització
Bonificació de l'IBI per a instal.lacions d'energia solar fotovoltaica Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Bonificació de la taxa de subministrament d'aigua potable Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Quota reduïda de la taxa del servei de gestió de residus municipals Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Ajornaments i fraccionaments de tributs o taxes municipals Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat d'estar al corrent de pagament i d'ajuts atorgats per l'Ajuntament de Manlleu. Altres certificats de dades econòmiques Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Autorització de domiciliació de tributs Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació de dades bancàries per a pagaments a creditors Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Informació dels tributs municipals Informació Nivell 1. Informació

VIA PÚBLICA

Descripció     Nivell modernització
Accés amb vehicle a la Plaça Fra Bernadí Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Aparcament en zona verda per a persona resident Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis
Tall de carrer amb afectacions de trànsit Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Ocupació de via per obres o manteniment de façanes sense afectació al transit (contenidors, grues, bastides,..) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Autorització d'ocupació de via per mudances sense afectació al trànsit Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència d'ocupació de via per terrassa de bar o activitat assimilable Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol.licitud de llicència de gual Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Baixa o modificació de la llicència de gual Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

Llegenda informativa


Nivell modernització

  • Nivell 1. Informació Nivell 1. Informació
  • Nivell 2. Descàrrega de formularis Nivell 2. Descàrrega de formularis
  • Nivell 3. Iniciació electrònica Nivell 3. Iniciació electrònica
  • Nivell 4. Tramitació electrònica Nivell 4. Tramitació electrònica
  • Nivell 5. Proactiu / Automatitzat Nivell 5. Proactiu / Automatitzat

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat