Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/11/2019 13:34:47

Tràmits municipals


Recerca

ACTES, FESTES I FIRES

Descripció     Nivell modernització
Llicència d'instal.lació d'atraccions i parades de fira Informació Nivell 1. Informació
Parada de venda de castanyes per Tots Sants Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I EMPRENEDORIA

Descripció     Nivell modernització
Espai de treball al Lab Coworking - Sol.licitud Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III) Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació prèvia d'obertura Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables Informació Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Consulta prèvia de classificació de l'activitat Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Declaració responsable d'obertura Informació Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Informe previ en matèria d'incendis Informació Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats Informació Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Llicència ambiental (Annex II) Informació Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Informació Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial Informació Nivell 4. Tramitació electrònica
FUE Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Informació Nivell 4. Tramitació electrònica

ANIMALS

Descripció     Nivell modernització
Cens d'animals de companyia - ALTA Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Cens d'animals de companyia - BAIXA I CANVI DE DADES Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència i/o renovació per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

CERTIFICATS DIGITALS

Descripció     Nivell modernització
Certificat digital idCAT Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
idCAT mòbil Informació Tramitar Nivell 1. Informació
idCAT Mobile Connect Informació Nivell 1. Informació

EDUCACIÓ I JOVENT

Descripció     Nivell modernització
Preinscripció a cursos d'educació reglada pels infants d'incorporació tardana Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis
Preinscripció a escoles bressol municipals Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis
Preinscripció a segon cicle d’educació infantil, primària i secundària Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis

ENTITATS I ASSOCIACIONS

Descripció     Nivell modernització
ACTIVITATS: activitats i ocupació de via pública, cessió d'espais i materials Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
REGISTRE MUNICIPAL d'entitats i associacions - alta, modificacions, baixa Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
SUBVENCIONS - Justificació Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
SUBVENCIONS - Sol·licitud Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I HABITATGE

Descripció     Nivell modernització
Certificat de legalitat i antiguitat Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat de qualificació urbanística Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Llicència de parcel·lació urbanística / declaració innecessarietat / divisió en propietat horitzontal Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
OBRES - Comunicació prèvia Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
OBRES - Llicències d'obres amb projecte Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
OBRES - Llicències d'obres sense projecte Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
OBRES - Retorn d'avals de llicències d'obres Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Primera ocupació i utilització - Comunicació prèvia Informació Tramitar Nivell 2. Descàrrega de formularis
Primera ocupació i utilització parcial - Llicència Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

MEDI AMBIENT I DEIXALLERIA

Descripció     Nivell modernització
Autorització d'encesa de foc en període d'alt risc d'incendis Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis
Comunicació d'encesa de foc en període de risc d'incendi moderat Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis
Hortes municipals - sol.licitud de parcel.la Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud de recollida de mobles i trastos vells al carrer Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

PADRÓ D'HABITANTS I PARELLES

Descripció     Nivell modernització
Celebració de matrimoni civil Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat d'empadronament col·lectiu Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat d'empadronament històric de l'habitant o del domicili Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Certificat d'empadronament individual Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Padró - Alta al padró municipal d'habitants Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis
Padró - Baixa del padró municipal d'habitants Informació Nivell 1. Informació
Padró - Canvi de domicili (dins el municipi) Informació Nivell 1. Informació
Volant d'empadronament col·lectiu o de convivència Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Volant empadronament individual Informació Tramitar Nivell 5. Proactiu / Automatitzat

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Descripció     Nivell modernització
Informació o queixa a la Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
Presentació de queixes i suggeriments Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica

SELECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL

Descripció     Nivell modernització
Certificat de serveis prestats empleats públics Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Procés selectiu - Concurs únicament amb presentació de mèrits Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Procés selectiu - Presentació de mèrits Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Procés selectiu - Sol·licitud Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

SERVEIS SOCIALS I FAMILIA

Descripció     Nivell modernització
Ajuts d'urgència social - pobresa energètica Informació Nivell 1. Informació
Informe d'adeqüació de l'habitatge per a reagrupament familiar Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Informe d'adeqüació de l'habitatge per renovació del permís de residència Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Informe d'arrelament social Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Informe d'integració per renovació Informació Tramitar Nivell 1. Informació
Sol·licitud de Teleassistència Informació Nivell 1. Informació
Sol·licitud de Transport adaptat Informació Tramitar Nivell 2. Descàrrega de formularis
Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

TRÀMITS GENERALS

Descripció     Nivell modernització
Aportació de documentacio i/o al·legacions a un expedient Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Autorització de domiciliació de rebuts Informació Nivell 1. Informació
Autorització de drets d'imatge Informació Nivell 1. Informació
Autorització de representant Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal - sol.licitud Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Comunicació de dades bancàries per a pagaments a creditors Informació Nivell 1. Informació
Dret d'accés a la informació pública - ciutadania Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
Drets en matèria de protecció de dades personals Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Reclamació de responsabilitat patrimonial Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud general Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

TRÀNSIT I SEGURETAT CIUTADANA

Descripció     Nivell modernització
Al·legacions per infraccions de trànsit Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Concessió de la targeta d'armes de la categoria 4a Informació Nivell 4. Tramitació electrònica
Sol·licitud d'informe d'accident a la via pública Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica

TRIBUTS MUNICIPALS

Descripció     Nivell modernització
Ajornaments i fraccionaments de tributs gestionats per l'Ajuntament Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Bonificació taxa subministrament aigua potable Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
Exempció de la taxa de la prestació del servei de gestió de residus municipals Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis
Tributs municipals Informació Tramitar Nivell 1. Informació

VIA PÚBLICA

Descripció     Nivell modernització
Autorització d'accés amb vehicle a la Plaça Fra Bernadí Informació Tramitar Nivell 1. Informació
GUAL - Alta de nova llicència Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
GUAL - Baixa o modificació Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
MUDANCES sense afectació al trànsit - Autorització Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
OCUPACIÓ PER OBRES sense afectació al trànsit - Autorització Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
PETARDS - Instal·lació de caseta de venda de pirotècnia recreativa Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
TALL DE CARRER amb afectacions de trànsit - Autorització Informació Tramitar Nivell 3. Iniciació electrònica
TERRASSA DE BAR - Autorització i llicència d'ocupació Informació Tramitar Nivell 4. Tramitació electrònica
ZONA VERDA - Autorització de persona resident Informació Nivell 2. Descàrrega de formularis

Llegenda informativa


Nivell modernització

  • Nivell 1. Informació Nivell 1. Informació
  • Nivell 2. Descàrrega de formularis Nivell 2. Descàrrega de formularis
  • Nivell 3. Iniciació electrònica Nivell 3. Iniciació electrònica
  • Nivell 4. Tramitació electrònica Nivell 4. Tramitació electrònica
  • Nivell 5. Proactiu / Automatitzat Nivell 5. Proactiu / Automatitzat

Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat