Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
l'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Actes del Ple i mocions/Ordenança fiscal núm. 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
20/10/2020 01:52:30

Ordenança fiscal núm. 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.


Descripció:
Ordenança fiscal núm. 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Categoria:
Ordenances fiscals i preus públics
Estat:
En vigor
Anunci:
Versió consolidada:
Versió consolidada
Norma aprovada:
Norma aprovadaInici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat