Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Normativa/Ordenança fiscal núm. 12 - Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Ordenança fiscal núm. 12 - Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.


Descripció:
Ordenança fiscal núm. 12 - Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria:
Ordenances fiscals i preus públics
Estat:
En vigor
Anunci:
Norma aprovada:
Norma aprovada
Última versió:
Última versió