Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/SELECCIÓ DE PERSONAL

SELECCIÓ DE PERSONAL


Aquí trobareu tota la informació sobre les convocatòries de selecció de personal, ja siguin de caràcter permanent, temporal, obertes o restringides, com a conseqüència de noves necessitats organitzatives o bé de posada en funcionament de nous serveis o bé de substitucions o la creació de borses de treball.

La presentació de les sol·licituds per prendre part en un procés selectiu s’han de presentar en línia clicant l’enllaç "Tramitar" que trobareu dins de cada convocatòria.

Per altra banda, podeu consultar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament en el següent enllaç:OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

Convocatòries d'interinatges temporals i borses de treball

Convocatòria Data inici presentació sol·licituds Data fi presentació sol·licituds  
Procés de selecció tècnic/a auxiliar de Serveis Social per a la realització d'un contracte formatius per a l'obtenció de pràctica professional (SOC- FOMENT PRÀCTIQUES) 12/01/2024 22/01/2024
procés de selecció coordinador-a Erm 02/01/2024 12/01/2024
Procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca 19/12/2023 29/12/2023
Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de AODL Impuls de tecnologies 4.0 21/11/2023 01/12/2023
Procés selectiu d'una borsa de treball d'agent de la policia local 09/01/2024 12/01/2024
Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball d'Encarregat/ada Deixalleria i Brigada Neteja 02/11/2023 13/11/2023
Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a RRHH 19/10/2023 30/10/2023
Procés de selecció per la creació d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de personal tècnic de desenvolupament local, dels àmbits ocupació, inserció i formació. 10/11/2023 15/11/2023
Procés de selecció per la creació d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de personal tècnic de desenvolupament local, dels àmbits d’empresa i emprenedoria. 19/10/2023 24/10/2023
Convocatòria Programa Treball i formació 2023: operari/ària Deixalleria 14/09/2023 27/09/2023
Convocatòria Programa Treball i Formació 2023: auxiliar de projectes-traductor/a de Serveis Socials 14/09/2023 27/09/2023
Convocatòria Programa Treball i Formació 2023 : operari\ària equipaments municipals 14/09/2023 27/09/2023
Convocatòria Programa Treball i Formació 2023: auxiliar administratiu/iva 14/09/2023 27/09/2023
Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Mestre/a Escola Bressol. 15/07/2023 24/07/2023
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'oficials de la brigada. 04/07/2023 14/07/2023
Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de personal administratiu (fase de mèrits pels aspirants que han superat fase oposició) 18/07/2023 24/07/2023


Convocatòries d'Oferta Pública Ocupació en curs

Convocatòria Data inici presentació sol·licituds Data fi presentació sol·licituds  
Procés selectiu d'una plaça de tècnic-a mitjà Relacions Laborals, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2020
Procés selectiu de dues places de TÈCNIC-A MITJÀ EN EDUCACIÓ SOCIAL mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2023 03/01/2024 23/01/2024
Procés selectiu d'una plaça d'INSPECTOR-A, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2021 03/01/2024 23/01/2024
Procés selectiu places d'agent de la Policia Local (torn lliure), mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2022 i 2023. 30/11/2023 03/01/2024
Procés selecció de tres places d'agent de policia local, mobilitat horitzontal 17/11/2023 07/12/2023
Procés de selecció d'una plaça d'administratiu/iva en el torn restringit discapacitat, vinculat al lloc de treball gestor/a OAC, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'oferta pública 2022. 13/10/2023 02/11/2023
Procés selectiu d'una plaça de PERSONAL D'OFICIS, vinculada al lloc de treball d'oficial de jardineria, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2021 15/09/2023 04/10/2023


Convocatòries restringides

Convocatòria Data inici presentació sol·licituds Data fi presentació sol·licituds  
Plaça d'administratiu/va, reservada a promoció interna, vinculada al lloc de treball de tècnic/a auxiliar SEPE


Processos de selecció finalitzats

Convocatòria Data inici presentació sol·licituds Data fi presentació sol·licituds  
Convocatòria de provisió del lloc de treball de tècnic/a auxiliar de PRL i RRHH, mitjançant concurs general de mèrits i capacitats 20/09/2023 10/10/2023
Procés selectiu d'una plaça de PERSONAL D'OFICIS, vinculada al lloc de treball d'Oficial Manteniment SEPE, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2021 15/09/2023 04/10/2023
Procés selectiu per a la creació d una borsa de treball de tècnic/a mig. 14/06/2023 23/06/2023
Borsa de treball d'Ordenança SEPE. 14/06/2023 23/06/2023
Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a mig habitatge 19/07/2023 24/07/2023
Procés selectiu d'una plaça de tècnic-a mitjà Enginyeria Tècnica Agrònoma, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2021 19/06/2023 10/07/2023
Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica 15/06/2023 19/06/2023
Procés selectiu d'una plaça de tècnic-a mitjà Relacions Laborals, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2020 13/05/2023 01/06/2023
Procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria laboral conserge, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu, corresponent a l'OPO 2021 i 2022 30/06/2023 10/07/2023
Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de monitor-a esportiu-iva/ socorrista, mitjançant concurs 12/04/2023 21/04/2023
Procés selectiu per la creació d'una borsa de Cap de Servei d'Esports 07/06/2023 12/06/2023
Procés selectiu d'una borsa de treball de treballador/a social 12/04/2023 21/04/2023
Procés de selecció Programa Treball als Barris: Operari/ària de neteja 21/03/2023 30/03/2023
Procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar, categoria laboral Gestió Museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional d'estabilització, vinculada al lloc de treball de Guia - Monitor/a 04/03/2023 23/03/2023
Procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar, categoria laboral Gestió Museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicionalm d'estabilització, vinculada al lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Comunicació i Atenció Ciutadana. 04/03/2023 23/03/2023
Procés selectiu d'una plaça de subaltern, vinculada al lloc de treball d'ordenança Serveis Generals, corresponent a l'OPO 2021 24/05/2023 05/06/2023
Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica 16/02/2023 27/02/2023
Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a mig habitatge 14/02/2023 23/02/2023
Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de Contractació, Compres i Patrimoni 07/02/2023 16/02/2023
Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de personal administratiu 17/03/2023 21/03/2023
Procés de selecció Treball i Formació 2022 - Auxiliar administratiu/iva (Línia Trans**, DLLD i dones en situació de vulnerabilitat) 27/01/2023 06/02/2023
Procés de selecció Treball i Formació 2022 - un lloc de treball d'auxiliar de llar i un lloc de treball d'operari/ària d'arxiu 27/01/2023 06/02/2023
Procés de selecció Treball i Formació 2022 - Tècnic/a Auxiliar de Medi Ambient (+45) 27/01/2023 06/02/2023
Procés de selecció Treball i Formació 2022 - Auxiliar administratiu/iva (Línia Dona) 27/01/2023 06/02/2023
Procés de selecció Programa Treball als Barris: CONSERGES D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS 20/01/2023 30/01/2023
Procés selectiu de dues places de Tècnic/a Mitjà, categoria laboral Tècnic/a de Cultura, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional estabilització 15/01/2023 03/02/2023
Procés selectiu d'una plaça de Tècnica/a Superior, categoria laboral museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional estabilització 15/01/2023 03/02/2023
Procés selectiu d'una plaça d'especialista, categoria laboral medidador/a, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació addicional d'estabilització 2022 15/01/2023 03/02/2023
Procés de selecció Treball als Barris: Coordinador/a de l'Erm 30/12/2022 09/01/2023
Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de cap de Servei d'Infraestructures i Intervenció Mediambiental 24/12/2022 02/01/2023
Convocatòria per la provisió, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de Coordinador/a Serveis Generals - Secretari/ària de l'Ajuntament de Manlleu 24/12/2022 02/01/2023
Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de TÈCNIC/A MIG CULTURA I JOVENTUT 09/02/2023 13/02/2023
Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'ORDENANÇA SERVEIS PERSONALS 17/01/2023 23/01/2023
Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball d'oficial paleta 11/01/2023 16/01/2023
Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de treballador/a social 11/11/2022 21/11/2022
Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de cap de Servei d'Infraestructures i Intervenció Mediambiental 21/10/2022 31/10/2022
Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de Contractació, Compres i Patrimoni, mjitjançant concurs-oposició 21/10/2022 31/10/2022
Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball d'Agent de Policia Local 17/12/2022 19/12/2022
Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de LOCUTOR/A- TÈCNIC/A DE MITJANS DE COMUNICACIÓ, mitjançant concurs-oposició 30/11/2022 05/12/2022
Borsa de treball de personal tècnic de programes de desenvolupament local 21/10/2022 25/10/2022
Plaça d'administratiu/va, reservada a promoció interna, vinculada al lloc de treball de gestor/a OME i educació 05/10/2022 24/10/2022
Procés de selecció d'una plaça de sots-inspector, reservada a promoció interna, corresponent a l'OPO 2022 17/11/2022 21/11/2022
Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Arxiu i Gestió Documental 07/07/2022 18/07/2022
Convocatòria de provisió del lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de SSGG, mitjançant concurs general de mèrits i capacitats 16/08/2022 05/09/2022
Procés selectiu d'una borsa de treball de tècnic/a gestió diversitat, mitjançant oposició 10/08/2022 19/08/2022
Procés selectiu de DUES places de SERGENT, mitjançant concurs-oposició reservades a promoció interna, corresponent a l'OPO 2020 i 2021 20/08/2022 08/09/2022
Procés de selecció d'una plaça d'administratiu/iva, reservada a promoció interna, mitjançant concurs-oposició 20/08/2022 08/09/2022
Procés selectiu d'una plaça de TÈCNIC-A MITJÀ EN EDUCACIÓ SOCIAL mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2021 03/08/2022 22/08/2022
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de director/a dels mitjans de comunicació locals 30/07/2022 08/08/2022
Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de monitor-a esportiu-iva/ socorrista, mitjançant concurs 30/07/2022 08/08/2022
Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de TÈCNIC-A MIG SUPORT EMOCIONAL, mitjançant oposició 07/07/2022 18/07/2022
Procés selectiu d'una borsa de treball de TÈCNIC/A MITJÀ D'ESPORTS, mitjançant oposició 07/07/2022 18/07/2022
Procés selectiu d'una borsa de treball de TÈCNIC/A AUXILIAR ESPORTS, mitjançant oposició 07/07/2022 18/07/2022
Procés selectiu d'una plaça de tècnic-a mitjà ARQUITECTE TÈCNIC-A, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 01/06/2022 20/06/2022
Procés selecció Treball i Formació 2021 - Borsa de treball Operari-a de neteja 10/05/2022 16/05/2022
Procés selecció Treball i Formació 2021 - Borsa de treball Operari-a de deixalleria 10/05/2022 16/05/2022
Procés selecció Treball i Formació 2021 - Borsa de Treball Operari-a de manteniment d’edificis i espais 10/05/2022 16/05/2022
Procés selecció Treball i Formació 2021 - Borsa de Treball Conserge d’equipaments municipals 10/05/2022 16/05/2022
Procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a d'Innovació 03/06/2022 07/06/2022
Procés de selecció d'una borsa de treball de personal administratiu 15/06/2022 19/06/2022
Procés de selecció de la creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de TREBALLADOR-A SOCIAL, mitjançant oposició 23/04/2022 02/05/2022
Procés de selecció de la creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'EDUCADOR/A SOCIAL, mitjançant oposició 23/04/2022 02/05/2022
Procés selectiu d'una plaça d'Auxiliar, vinculada al lloc de treball de Recepcionista de la Policia Local, corresponent a l'OPO 2020 28/07/2022 08/08/2022
Borsa de treball de personal tècnic de programes de desenvolupament local 06/05/2022 10/05/2022
Procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a d'Innovació 18/03/2022 28/03/2022
Convocatòria de provisió del lloc de treball de cap del Servei de Sistemes de la informació, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats 18/03/2022 07/04/2022
Programa Treball Barris: convocatòria del lloc de treball de Coordinador/a de l'Erm 10/03/2022 19/03/2022
Programa Treball Barris: convocatòria del lloc de treball d'Auxiliar d'atenció al públic 10/03/2022 19/03/2022
Programa Treball Barris: convocatòria del lloc de treball d'Operari/ària deixalleria 10/03/2022 19/03/2022
Programa Treball Barris: convocatòria del lloc de treball d'Operari/ària de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals 10/03/2022 19/03/2022
Procés selectiu d'una plaça d'Ajudant/a Escola Bressol, vinculada al lloc de treball d'Educador/a Escola Bressol, corresponent a l'OPO 2020 06/07/2022 11/07/2022
Procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a mitjà ciències socials o humanitats, corresponent a l'OPO 2020 04/03/2022 23/03/2022
Procés selectiu d'una borsa de treball d'agent de la policia local 22/04/2022 25/04/2022
Programa Treball Barris: convocatòria del lloc de treball d'Auxiliar de la llar per a gent gran vulnerable i/o amb dependència 01/02/2022 10/02/2022
Programa Treball Barris: convocatòria del lloc de treball d'Educador/a ajudant d'Escola Bressol 01/02/2022 10/02/2022
Borsa de treball per cobrir temporalment vacants de Monitor/a esportiu/va-socorrista, mitjançant concurs
1 plaça d'especialista, categoria laboral medidador/a, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018 21/01/2022 09/02/2022
1 plaça de tècnic-a mitjà ARQUITECTE TÈCNIC-A, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 21/01/2022 09/02/2022
1 plaça Tècnic-a Especialista Biblioteca OPO 2021 12/03/2022 21/03/2022
Borsa de Tècnic/a mig de medi ambient 05/11/2021 14/11/2021
Borsa Treballador/a social 21/10/2021 02/11/2021
Borsa Treball Personal Tècnic de Programes Desenvolupament Local 02/10/2021 11/10/2021
4 places d'agent de policia local, mobilitat horitzontal, OPO 2020 i 2021 13/08/2021 01/09/2021
Provisió del lloc de treball de cap del Servei de Recursos Humans, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats 07/07/2021 27/07/2021
1 plaça Caporal (reservada a promoció interna) OPO 2021 07/07/2021 26/07/2021
1 plaça d'especialista, categoria laboral mediador-a, OPO 2018 09/07/2021 28/07/2021
1 plaça Tècnic-a Mitjà Treball Social - OPO 2021 20/10/2021 08/11/2021
4 places d'agent de policia local, torn lliure, OPO 2020 i 2021 08/09/2021 27/09/2021
1 plaça de tècnic/a auxiliar locutor/a de ràdio OPO 2019 21/07/2021 09/08/2021