Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS 52a /2020 i 52b/2020 26/11/2020 Mostrar
Acta del procés - Procés selectiu d'una plaça d'especialista, vinculada al lloc de treball d'agent d'acollida, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018 25/11/2020 Mostrar
Acta del procés - Procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - paleta, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 25/11/2020 Mostrar
Anunci Revocació competències Servei Manteniment Urbà - Cartipàs municipal. Legislatura 2019/2023 25/11/2020 Mostrar
Acta del procés - Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017. (Mercats) 23/11/2020 Mostrar
Acta de denúncia núm. 30073/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 20/11/2020 Mostrar
Acta del procés - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en treball social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018. 20/11/2020 Mostrar
Acta de denúncia núm. 32968/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 20/11/2020 Mostrar
Aprovació inicial de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'energia fotovoltaica al municipi de Manlleu. 20/11/2020 Mostrar
Decret provisional admesos i exclosos procés selectiu d'una borsa de treball de personal administratiu 17/11/2020 Mostrar
Aprovació inicial del "Projecte per la millora en l'eficiència de l'enllumenat públic de Manlleu" 16/11/2020 Mostrar
Criteris - SELECCIO PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2020 16/11/2020 Mostrar
SELECCIO PROGRAMA TREBALL I FORMACIO 2020 16/11/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de mestre/a Escola Bressol, mitjançant concurs. 12/11/2020 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS 41B/2020 10/11/2020 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS 41A /2020 10/11/2020 Mostrar
Redacció anunci notificació - Acta de denúncia núm. 31994/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 09/11/2020 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 09/11/2020 Mostrar
Redacció anunci notificació infructuosa - Comunicat titular vehicle OPEL ASTRA amb matricula B6414VU (Expedient 202000029) 09/11/2020 Mostrar
Redacció anunci notificació - Acta de denúncia núm. 32289/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 06/11/2020 Mostrar
Redacció anunci notificació infructuosa - Acta de denúncia núm. 29970/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 06/11/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'educador/a Escola Bressol, mitjançant concurs-oposició. 05/11/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Borsa agents Policia Local 05/11/2020 Mostrar
Padró Servei de Teleassistència 3r trimestre 2020 04/11/2020 Mostrar
Ocupació directa terrenys 30/10/2020 Mostrar
Baixes Gener, Febrer i Març 2020 30/10/2020 Mostrar
aprovació provisional - Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 30/10/2020 Mostrar
Baixes d'ofici núm 27 (febrer 2014) 30/10/2020 Mostrar
APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS 48 /2020 29/10/2020 Mostrar
Aprovació inicial del projecte tècnic "Carril bici a l'av. de Roma (enllaç de l'Institut Antoni Pous a la zona de les piscines)" 29/10/2020 Mostrar
aprovació provisional - Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 29/10/2020 Mostrar
Redacció anunci - Baixa padró d'habitants a instancia de part any 2018 29/10/2020 Mostrar
INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MEMÒRIA, DEL PROJECTE D’ESTABLIMENT I DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE RESIDUS 28/10/2020 Mostrar
Anunci d'informació pública de la llicència ambiental sol·licitada per la societat Osona Perfil SL 28/10/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a Recursos Humans mitjançant concurs-oposició 16/10/2020 Mostrar
Aprovació inicial MPGOU número 33 06/10/2020 Mostrar
Resolució de l'Alcaldia de trasllat de les sessions de les comissions informatives i del Ple del mes d'octubre 05/10/2020 Mostrar
Anunci sobre constitució d'entitat urbanística col·laboradora provisional 02/10/2020 Mostrar
Aprovació definitiva ocupació terrenys 25/09/2020 Mostrar
Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de treballador/a familiar, mitjançant concurs. 03/09/2020 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva de candidats a jurat popular anys 2019-2020 07/01/2019 Mostrar

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat