Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Aprovació projecte tècnic 26/02/2021 Mostrar
Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants D'OFICIAL JARDINER/A, mitjançant concurs. SFP/44/2020 25/02/2021 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants D'OFICIAL DE JARDINERIA, mitjançant concurs. 25/02/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 35049/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 23/02/2021 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 23/02/2021 Mostrar
bases específiques COORDINADOR-A - Procés selectiu del personal tècnic del Pla de millora d'oportunitats educatives (Pla Educatiu d'Entorn) 19/02/2021 Mostrar
Bases específiques Orientador-a - Procés selectiu del personal tècnic del Pla de millora d'oportunitats educatives (Pla Educatiu d'Entorn) 19/02/2021 Mostrar
Procés selectiu del personal tècnic del Pla de millora d'oportunitats educatives (Pla Educatiu d'Entorn) 19/02/2021 Mostrar
Acta 16-02-2021 Procés Selecció Borsa Treball Educador-a Escola Bressol 17/02/2021 Mostrar
Padró Servei de Teleassistència, 4rt trimestre 2020 17/02/2021 Mostrar
Comunicat titular vehicle OPEL VECTRA amb matricula B1937TF (Expedient 202000027) 17/02/2021 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte tècnic 15/02/2021 Mostrar
Anunci Procés de selecció d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu 15/02/2021 Mostrar
Acta 12-02-2021 - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'agents de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició. 12/02/2021 Mostrar
Bases específiques - Procés de selecció Borsa Auxiliar Administratiu-va 12/02/2021 Mostrar
Procés de selecció d'una borsa de treball de personal auxiliar administratiu 12/02/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 33675/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 10/02/2021 Mostrar
Anunci d'aprovació definitiva del projecte tècnic titulat "Projecte per la millora en l'eficiència de l'enllumenat públic de Manlleu" 09/02/2021 Mostrar
Acta 05-02-2021 - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'agents de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició. 08/02/2021 Mostrar
Acta 04-02-2021- Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'agents de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició. 04/02/2021 Mostrar
ACTA 02.02.2021 - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'agents de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició. 03/02/2021 Mostrar
APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST.CREDITS EXTRAORDINARIS EXP 02/2021 01/02/2021 Mostrar
Decret aprovació criteris i convocatòria Treball als Barris 2020 01/02/2021 Mostrar
Criteris Reguladors - TREBALL BARRIS 2020 01/02/2021 Mostrar
Decret definitiu admesos i exclosos:Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'agents de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició. 01/02/2021 Mostrar
Criteris Reguladors - Auxiliar de la llar i operària neteja Treball i Formació DONA 25/01/2021 Mostrar
Decret Aprovació criteris de selecció i convocatòria llocs de treball d'auxiliar de la llar i operària neteja Treball i Formació DONA 25/01/2021 Mostrar
Anunci sobre suspensió de llicències i tramitacions 12/01/2021 Mostrar
aprovació definitiva - Aprovació del pressupost de l'exercici 2021 30/12/2020 Mostrar
Anunci BOPB aprovació definitiva - OF 4 - Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2021 30/12/2020 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 29/12/2020 Mostrar
Anunci informació pública projecte en sòl no urbanitzable 29/12/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de mestre/a Escola Bressol, mitjançant concurs. 12/11/2020 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 09/11/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'educador/a Escola Bressol, mitjançant concurs-oposició. 05/11/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Borsa agents Policia Local 05/11/2020 Mostrar
Ocupació directa terrenys 30/10/2020 Mostrar
Baixes Gener, Febrer i Març 2020 30/10/2020 Mostrar
Baixes d'ofici núm 27 (febrer 2014) 30/10/2020 Mostrar
Redacció anunci - Baixa padró d'habitants a instancia de part any 2018 29/10/2020 Mostrar
Aprovació inicial MPGOU número 33 06/10/2020 Mostrar
Resolució de l'Alcaldia de trasllat de les sessions de les comissions informatives i del Ple del mes d'octubre 05/10/2020 Mostrar
Anunci sobre constitució d'entitat urbanística col·laboradora provisional 02/10/2020 Mostrar
Aprovació definitiva ocupació terrenys 25/09/2020 Mostrar
Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de treballador/a familiar, mitjançant concurs. 03/09/2020 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat