Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Acta de denúncia núm. 7537/2019 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 12/08/2019 Mostrar
Notificació al titular del vehicle marca OPEL model ASTRA , matrícula AL 672 TH, propietat de la sr. Bel FAKIR 12/08/2019 Mostrar
Decret de trasllat de la sessió plenària del mes de setembre de 2019 07/08/2019 Mostrar
Acta de denúncia núm. 4593/19 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 07/08/2019 Mostrar
Acta de denúncia núm. 9533/19 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 07/08/2019 Mostrar
Aprovació inicial del projecte tècnic "Equipament escenotècnic del Teatre Centre" 06/08/2019 Mostrar
Publicació a tauler d'anuncis acta del procés 2 08 19 - Procés de selecció d'una borsa de treball d'orientadors/ores laborals (insertor/a i prospector/a), mitjançant concurs-oposició. 02/08/2019 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a auxiliar d'informàtica, mitjançant concurs oposició 01/08/2019 Mostrar
Anunci BOPB - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a auxiliar d'informàtica, mitjançant concurs oposició 01/08/2019 Mostrar
Acta 29 07 19 - Publicació a tauler d'anuncis - Procés de selecció d'una borsa de treball d'orientadors/ores laborals (insertor/a i prospector/a), mitjançant concurs-oposició. 30/07/2019 Mostrar
Acta 29 07 19 - Publicació a tauler d'anuncis - Procés de selecció d'una borsa de treball d'orientadors/ores laborals (insertor/a i prospector/a), mitjançant concurs-oposició. 30/07/2019 Mostrar
Acta 29/07/19 - Publicació a taulell d'anuncis - Procés de selecció d'una borsa de treball d'orientadors/ores laborals (insertor/a i prospector/a), mitjançant concurs-oposició. 29/07/2019 Mostrar
Acta 25-7-2019 - Convocatòria de provisió del lloc de treball de cap del servei OAC, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats 26/07/2019 Mostrar
Acta del procés valoració de mèrits - Procés selectiu d'una plaça d'administratiu/iva, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 26/07/2019 Mostrar
Acta resultats 26-7-2019 - Procés de selecció d'una borsa de treball d'orientadors/ores laborals (insertor/a i prospector/a), mitjançant concurs-oposició. 26/07/2019 Mostrar
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 32/2019 Aprovació provisional 26/07/2019 Mostrar
Decret definitiu persones admeses i excloses - Procés selectiu d'una plaça de caporal de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019, reservada a promoció interna 26/07/2019 Mostrar
Anunci resolucio convocatòria - Convocatòria de provisió del lloc de treball de cap del servei OAC, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats 26/07/2019 Mostrar
Aprovació provicional modificació ordenances fiscals 25/07/2019 Mostrar
Redacció anunci notificació infructuosa - Baixa caducitats Abril, Maig i Juny 2019 24/07/2019 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte tècnic 19/07/2019 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte tècnic 18/07/2019 Mostrar
Notificació a un particular 05/07/2019 Mostrar
Notificació a un particular 05/07/2019 Mostrar


Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat


Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat


Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
Cobrament quotes nacionals i provincials IAE any 2019 09/07/2019 Mostrar
Llista definitiva de candidats a jurat popular anys 2019-2020 07/01/2019 Mostrar


Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat


Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartatInici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat