Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Decret definitiui persones admeses i excloses - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en treball social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018. 23/01/2020 Mostrar
Acta 23-01-2020 - Convocatòria de provisió del lloc de treball de cap del servei de Benestar Social, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats 23/01/2020 Mostrar
Redacció anunci notificació infructuosa - Acta de denúncia núm. 13540/19 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 17/01/2020 Mostrar
Decret provisional persones admeses i excloses - Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017. (Mercats) 17/01/2020 Mostrar
Acta 20-12-2019 - Procés de selecció del personal del Programa referent d'ocupació juvenil per l'any 2019 15/01/2020 Mostrar
Aprovació definitiva projecte tècnic 13/01/2020 Mostrar
Acta 8-1-2019 - Convocatòria de provisió del lloc de treball de cap del servei de Benestar Social, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats 10/01/2020 Mostrar
Decret provisional persones admeses i excloses - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en treball social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018. 08/01/2020 Mostrar
Decret provisional persones admeses i excloses - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'agent d'acollida, mitjançant concurs-oposició 08/01/2020 Mostrar
Anunci - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants del lloc de treball d'agent de Policia Local, mitjançant concurs oposició 03/01/2020 Mostrar
Aprovació definitiva projecte tècnic 03/01/2020 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants del lloc de treball d'agent de Policia Local, mitjançant concurs oposició 03/01/2020 Mostrar
Anunci sobre notificacions infructuoses 02/01/2020 Mostrar
Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei de subministrament domiciliari d'aigua potable 24/12/2019 Mostrar
Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2020 24/12/2019 Mostrar
Anunci sobre cessió d'un bé patrimonial 18/12/2019 Mostrar
Anunci sobre alteració de la qualificació jurídica d'un bé 18/12/2019 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic 16/12/2019 Mostrar
Aprovació inicial ocupació directa terrenys 09/12/2019 Mostrar
Aprovació definitiva projecte tècnic 28/10/2019 Mostrar
Aprovació definitiva projecte tècnic 28/10/2019 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte tècnic 19/07/2019 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte tècnic 18/07/2019 Mostrar
Notificació a un particular 05/07/2019 Mostrar
Notificació a un particular 05/07/2019 Mostrar


Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat


Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat


Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva de candidats a jurat popular anys 2019-2020 07/01/2019 Mostrar


Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat


Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartatInici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat