Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Tauler d’edictes i anuncis/Llistat d’edictes i anuncis

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Decret del procés selectiu per escollir les persones destinatàries del Programa Treball i Formació - Línia DONA i línia MG45- per a l'any 2021 07/12/2021 Mostrar
Criteris de valoració del procés de selecció del programa de treball i formació 03/12/2021 Mostrar
Decret d'aprovació de la llista ordenada de persones admeses i excloses del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a mig de treball social 03/12/2021 Mostrar
Acta de 2 de desembre del procés de selecció de quatre places d'agent de la policia local 03/12/2021 Mostrar
Acta de denúncia número 54244 - infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 03/12/2021 Mostrar
Acta del procés 23/09/2021 03/12/2021 Mostrar
Acta del procés 2-12-2021 03/12/2021 Mostrar
Bases específiques OPO del procés selectiu d'un tècnic-a especialista de Biblioteca. 02/12/2021 Mostrar
Aprovació de les bases selectives i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de TÈCNIC-A ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA, mitjançant concurs-oposició. 02/12/2021 Mostrar
Decret definitiu d'admesos i exclosos de la Borsa de Treball de Tècnic/a mig de medi ambient 02/12/2021 Mostrar
Anunci notificacions infructuoses 02/12/2021 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa 02/12/2021 Mostrar
Anunci notificacions infructuoses 02/12/2021 Mostrar
aprovació inicial - Aprovació del pressupost de l'exercici 2022 02/12/2021 Mostrar
Aprovació definitiva de dos projectes tècnics 01/12/2021 Mostrar
Acta de denuncia número 56006.- infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 01/12/2021 Mostrar
APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST.CREDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 62/2021 01/12/2021 Mostrar
Acta del procés 01/12/2021 Mostrar
notificació infructuosa sancionador (per compareixença) XXXI0483 30/11/2021 Mostrar
Comunicat titular vehicle RENAULT amb matricula 1700CFS (Expedient 202100092) 29/11/2021 Mostrar
Projecte actuació específica en sòl no urbanitzable 26/11/2021 Mostrar
Acta de denuncia número 56432 .- infracció de l'ordenança de ciisme i convivència ciutadana 26/11/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 52217/21 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 25/11/2021 Mostrar
Comunicat titular vehicle SEAT amb matricula 7848BTH (Expedient 202100074) 25/11/2021 Mostrar
Acta del procés 25/11/2021 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST.CREDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 55/2021 24/11/2021 Mostrar
Comunicat titular vehicle VOLKSWAGEN GOLF amb matricula 6499BSW (Expedient 202100049) 24/11/2021 Mostrar
Comunicat titular vehicle furgoneta PEGASO amb matricula B2865MX (Expedient 202100067) 24/11/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 52529/21 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 23/11/2021 Mostrar
Acta de denúncia número 55963 - infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 23/11/2021 Mostrar
Acta de denúncia número 54244- infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 23/11/2021 Mostrar
Acta de denúncia número 55353 -infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 23/11/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 51364/21 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 23/11/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 49167/21 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 23/11/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 49182/21 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 23/11/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 49283/21 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 23/11/2021 Mostrar
Aprovació de baixes al padró municipal dels mesos gener, febrer,marc 2021 22/11/2021
Procés selectiu de quatre places d'agent de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2020 i 2021. 19/11/2021 Mostrar
Decret provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de TÈCNIC/A MIG DE MEDI AMBIENT, mitjançant concurs-oposició 19/11/2021 Mostrar
Decret d'aprovació de la llista ordenada de la borsa de treball de personal tècnic/a de programes de desenvolupament local 19/11/2021 Mostrar
Projecte per a la construcció d'un clavegueram que connecti el camp de futbol, el rocòdrom, l'edifici de la Brigada i can Mataró fins al col·lector en alta de la depuradora de Manlleu 19/11/2021 Mostrar
Acta del procés 18/11/2021 Mostrar
Anunci notificacions infructuoses 16/11/2021 Mostrar
APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER A L'OCUPACIÓ I ÚS TEMPORAL DE PARCEL·LES A LES ZONES D'HORTA MUNICIPAL DE CAN SANGLES, LA PLATJA DEL DOLCET, LA COMA I CAN RAMISA 15/11/2021 Mostrar
Anunci sobre aprovació inicial planejament urbanístic 15/11/2021 Mostrar
Decret definitiu selecció personal programa borsa de treball TÈCNIC/A INNOVACIÓ 10/11/2021 Mostrar
Decret declarant desert porcés selectiu Agent Policia local (interadministrativa) 08/11/2021 Mostrar
Acta del procés 05.11.2021 08/11/2021 Mostrar
Modificació ordenances fiscals any 2022 04/11/2021 Mostrar
Arovació provisional modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2022 29/10/2021 Mostrar
Anunci notificacions infructuoses 26/10/2021 Mostrar
Anunci aprovació definitiva canvi de modalitat del sistema de reparcel·lació 22/10/2021 Mostrar
Aprovació inicial modificació puntual del Pla Especial de la Unitat d'Actuació de la Salut 14/10/2021 Mostrar

Altres Administracions Locals

Descripció Data de publicació  
Aprovació de l'estudi de viabilitat econòmica d'un contracte de concessió de servei públic local d'aparcament 08/12/2021 Mostrar

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat