Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Aixecament suspensió tertminis procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - jardiner, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 02/06/2020 Mostrar
Aixecament suspensió procés selectiu d'una plaça de personal de serveis especials, categoria professional treballadora familiar, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 02/06/2020 Mostrar
Aixecament suspensió procés selectiu d'una plaça d'especialista, vinculada al lloc de treball d'agent d'acollida, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018 02/06/2020 Mostrar
Aixecament suspensió terminis procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a Contractació, Compres i Patrimoni mitjançant concurs-oposició 02/06/2020 Mostrar
Aixecament suspensió procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mig TIC, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 02/06/2020 Mostrar
Modificació Ordenances Fiscals núms. 12, 17 25 i 32 02/06/2020 Mostrar
APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP/18/2020 28/05/2020 Mostrar
Anunci - Modificació de la plantilla 3/2020 27/05/2020 Mostrar
Anunci - Modificació de la RLT 2/2020 27/05/2020 Mostrar
Actuacions Sanitat Ambiental_2020_Mesures contenció COVID-19 - Recuperació dels mercats setmanals de Manlleu segons el pla de desescalament del COVID19. DEC/770/2020 27/05/2020 Mostrar
Aprovació del Compte General de l'exercici de 2019 26/05/2020 Mostrar
Anunci de nou tràmit d'exposició pública -APROVACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE MANLLEU 22/05/2020 Mostrar
Redacció anunci notificació infructuosa - Notificació vehicle amb matricula 9729-FZT (Expedient DRAG 201900017) 20/05/2020 Mostrar
Aprovació definitiva- Modificació del pressupost. Crèdits extraoridnaris i suplements. Exp. 11/2020 20/05/2020 Mostrar
Aprovació definitiva- Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements Exp.09/2020 (Consignació Extrajudicials) 20/05/2020 Mostrar
Aprovació definitiva- Modificació del pressupost. Crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 10/2020 20/05/2020 Mostrar
Procés de selecció d'un lloc de treball de secretari/ària municipal, com a personal funcionari interí, mitjançant concurs-oposició. 19/05/2020 Mostrar
Acta del procés - Procés de selecció d'un lloc de treball de secretari/ària municipal, com a personal funcionari interí, mitjançant concurs-oposició. 15/05/2020 Mostrar
Reobrir convocatòria i establir termini per l'atorgament d'ajuts d'urgència social en concepte de pobresa enegètica any 2020 14/05/2020 Mostrar
Procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - jardiner, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 12/05/2020 Mostrar
Aprovació del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) 30/04/2020 Mostrar
Bases i convocatòria de les subvencions per empreses i autònoms del Pla de Reactivació Municipal de Manlleu 2020 22/04/2020 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva de candidats a jurat popular anys 2019-2020 07/01/2019 Mostrar

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat