Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Aprovació pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable 21/10/2019 Mostrar
Criteris reguladors - Procés de selecció de 5 llocs de treball per la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 17/10/2019 Mostrar
Procés de selecció de 5 llocs de treball per la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 17/10/2019 Mostrar
Aprovació de projecte tècnic 17/10/2019 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic 17/10/2019 Mostrar
Resolució convocatòria deserta - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en treball social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018. 17/10/2019 Mostrar
Aprovació inicial de la modificació puntual del pla parcial El Serrallo per destinar un terreny municipal d'equipament públic a comissaria de la Policia Local 17/10/2019 Mostrar
Acta del procés 15-10-2019 - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en treball social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018. 16/10/2019 Mostrar
Decret assenyalant nova data inici proves selectives - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en educació social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017. 15/10/2019 Mostrar
Anunci sobre llicència d'obres 14/10/2019 Mostrar
Acta del procés 14-10-2019 - Procés selectiu de dues places d'administació general, subescala auxiliar - recepcionista policia local, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2019 14/10/2019 Mostrar
Acta del procés 11-10-2019 - Procés selectiu d'una plaça de caporal de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019, reservada a promoció interna 11/10/2019 Mostrar
Resolució assenyalant nova data proves selectives - Procés selectiu d'una plaça de personal de serveis especials, categoria professional treballadora familiar, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 11/10/2019 Mostrar
Redacció anunci notificació - Acta de denúncia núm. 11457/19 - Infracció de l'ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia. 10/10/2019 Mostrar
Redacció anunci notificació - Acta de denúncia núm. 28897/18 - Infracció de l'ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 10/10/2019 Mostrar
Redacció anunci notificació - Acta de denúncia núm. 29028/18 - Infracció de l'ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 10/10/2019 Mostrar
Aprovació inicial de la Modificació Puntual número 33 del PGOU a l'àmbit del paratge El Falgars 10/10/2019 Mostrar
Notificació a persones interessades sense domicili conegut de l'aprovació inicial dels estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic "Coromina Nord" 10/10/2019 Mostrar
Aprovació inicial dels estatuts i de les bases d'actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic "Coronomina Nord" 10/10/2019 Mostrar
Acta del procés 10-10-2019 - Procés selectiu de cinc places d'agent de Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2019 10/10/2019 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic 09/10/2019 Mostrar
Decret provisional persones admeses i excloses - Procés selectiu d'una plaça de personal de serveis especials, categoria professional treballadora familiar, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 09/10/2019 Mostrar
Acta de denúncia núm. 11457/19 - Infracció de l'ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia. 08/10/2019 Mostrar
Acta de denúncia núm. 25395/18 - Infracció lleu de l'ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 08/10/2019 Mostrar
Acta de denúncia núm. 9562/19 - Infracció lleu de l'ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 08/10/2019 Mostrar
Acta de denúncia núm. 9241/19 - Infracció lleu de l'ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 08/10/2019 Mostrar
Acta del procés 8-10-2019 - Procés selectiu d'una plaça de caporal de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019, reservada a promoció interna 08/10/2019 Mostrar
Secció, locals i meses - Eleccions Generals 10 Novembre 08/10/2019 Mostrar
Acta del procés 7-10-2019 - Procés selectiu d'una plaça de caporal de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019, reservada a promoció interna 07/10/2019 Mostrar
Anunci - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'AODL, mitjançant concurs oposició 03/10/2019 Mostrar
Anunci - Procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria professional de vigilant, mitjançant concurs oposició, corresponent a l'OPO 2017 03/10/2019 Mostrar
Anunci - Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017. (Mercats) 03/10/2019 Mostrar
Anunci - Convocatòria de provisió del lloc de treball de responsable de suport al comandament, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats 03/10/2019 Mostrar
Anunci - Convocatòria de provisió dels llocs de treball d'administratiu/va Promoció Social i Perosnal, Salut Pública i Consum i auxiliar administratiu/iva Policia Local, mitjançant general de mèrits i capacitats 03/10/2019 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017. (Mercats) 03/10/2019 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria professional de vigilant, mitjançant concurs oposició, corresponent a l'OPO 2017 03/10/2019 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'AODL, mitjançant concurs oposició 03/10/2019 Mostrar
Bases específiques - Convocatòria de provisió del lloc de treball de responsable de suport al comandament, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats 03/10/2019 Mostrar
Bases específiques - Convocatòria de provisió dels llocs de treball d'administratiu/va Promoció Social i Perosnal, Salut Pública i Consum i d'auxiliar administratiu/va Policia Local, mitjançant general de mèrits i capacitats 03/10/2019 Mostrar
Acta del procés 1-10-2019 - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en treball social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018. 01/10/2019 Mostrar
Acta del procés 1-10-2019 - Procés selectiu de dues places d'administació general, subescala auxiliar - recepcionista policia local, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2019 01/10/2019 Mostrar
Aprovació provisional - MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST -CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS- EXP 44/2019 27/09/2019 Mostrar
Aprovació definitiva - Modificació OF núm. 32 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals 12/09/2019 Mostrar
Llista definitiva de persones admeses i excloses - Procés selectiu de cinc places d'agent de Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2019 28/08/2019 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte tècnic 19/07/2019 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte tècnic 18/07/2019 Mostrar
Notificació a un particular 05/07/2019 Mostrar
Notificació a un particular 05/07/2019 Mostrar


Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat


Generalitat de Catalunya i CCAA

Descripció Data de publicació  
Anunci de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre una sol·licitud d'investigació d'aigües subterrànies i concessió . Ref. EXP. ACA002CONC00000058 25/09/2019 Mostrar


Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva de candidats a jurat popular anys 2019-2020 07/01/2019 Mostrar


Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat


Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartatInici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat