Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Tauler d’edictes i anuncis/Llistat d’edictes i anuncis

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana - Acta de denúncia núm. 67132/22 01/07/2022 Mostrar
Expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de Tinença d'animals domèstics i de companyia - Acta de denúncia núm. 64276/22 01/07/2022 Mostrar
Publicació modificació plantilla 1/2022 30/06/2022 Mostrar
Expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana - Acta de denúncia núm. 67 30/06/2022 Mostrar
Quotes nacionals i provincials IAE any 2022 30/06/2022 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS 19/2022 29/06/2022 Mostrar
ANUNCI DEFINITIU DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. SUPLEMENTS DE CRÈDIT 21/2022 .Extrajudicials 29/06/2022 Mostrar
Publicació bases i convocatòria procés selecció borsa tècnic/a Arxiu i Gestió Documental 29/06/2022 Mostrar
Publicació bases i convocatòria procés selecció borsa tècnic/a mig suport Emocional 29/06/2022 Mostrar
Publicació bases i convocatoria del procés selecció d'una borsa de tècnic/a mitjà d'Esports 29/06/2022 Mostrar
Publicació bases i convocatòria del procés selecció borsa tècnic/a auxiliar d'Esports 29/06/2022 Mostrar
Anunci de l'aprovació de l'OPO parcial per al 2022 29/06/2022 Mostrar
Expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana - Acta de denúncia núm. 6605 29/06/2022 Mostrar
Bases específiques Procés selectiu d'una borsa de treball de TÈCNIC/A MITJÀ D'ESPORTS, mitjançant oposició 29/06/2022 Mostrar
Bases específiques Procés selectiu d'una borsa de treball de TÈCNIC/A AUXILIAR ESPORTS, mitjançant oposició 29/06/2022 Mostrar
Aprovació provicional Modificació de les Ordenances Fiscals núms.17 i 25 per l'any 2022. 29/06/2022 Mostrar
Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal d'Adolescents "Fem Pinya", espai d'adolescents de Manlleu 28/06/2022 Mostrar
Expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana - Acta de denúncia núm. 64355/22 28/06/2022 Mostrar
Expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana - Acta de denúncia núm. 62588/22 28/06/2022 Mostrar
Expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana - Acta de denúncia núm. 66879/22 28/06/2022 Mostrar
OF NÚM. 25 PREU/TARIFA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL 27/06/2022 Mostrar
Text OF NÚM. 17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 27/06/2022 Mostrar
Aprovació provicional modificació de les Ordenances Fiscals núms.17 i 25 per l'any 2022 27/06/2022 Mostrar
Acta de 23 de juny de 2022 de valoració de mèrits del procés selectiu d'una borsa de treball de personal administratiu, mitjançant concurs-oposició 23/06/2022 Mostrar
Bases específiques reguladores del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a mitjà en educació social, de l'Ajuntament de Manlleu mitjançant concurs-osposició 22/06/2022 Mostrar
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS 27/2022 22/06/2022 Mostrar
Llista definitiva Procés selectiu d'una plaça d'Auxiliar, vinculada al lloc de treball de Recepcionista de la Policia Local, corresponent a l'OPO 2020 21/06/2022 Mostrar
Anunci d'aprovació definitiva del projecte "Nova Comissaria de la Policia Local de Manlleu" 20/06/2022 Mostrar
Aprovació inicial del "Projecte per la millora en l’eficiència de l’enllumenat públic de Manlleu" 20/06/2022 Mostrar
Aprovació definitiva Modificació Ordenança Fiscal núm.32 taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals 17/06/2022 Mostrar
Acta de 16 de juny de 2022 del procés selectiu d'una borsa de treball d'educador/a social, mitjançant oposició 16/06/2022 Mostrar
Llista Ordenada del Procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a d'Innovació 16/06/2022 Mostrar
Acta de 14 de juny de 2022 del procés selectiu d'una borsa de treball de personal administratiu, mitjançant concurs-oposició 14/06/2022 Mostrar
Decret definitiu de persones admeses i excloses al procés de selecció d'una borsa de treball de personal administratiu 10/06/2022 Mostrar
Aprovació de la llista ordenada de la borsa de treball de treballador/a social 10/06/2022 Mostrar
Acta de 9 de juny de 2022 del procés selectiu d'una borsa de treball d'educador/a social, mitjançant oposició 10/06/2022 Mostrar
Acta 09-06-2022 Borsa tècnic-a Innovació 09/06/2022 Mostrar
Acta de 7 de juny de 2022 del procés selectiu d'una borsa de treball de treballador/a social, mitjançant oposició 07/06/2022 Mostrar
Decret definitiu de persones admeses i excloses del procés selectiu d'una borsa de treball d'educador/a social, mitjançant oposició 03/06/2022 Mostrar
Acta 02-06 Procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a d'Innovació 02/06/2022 Mostrar
Aprovació de la modificació de l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2021 30/05/2022 Mostrar
Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació addicional d'estabilització 2022. SFP/194/2022 30/05/2022 Mostrar
Modificació de les Ordenances Fiscals núms. 4, 11, 23 i 25 per a l'any 2022 26/05/2022 Mostrar
Aprovació definitiva "Projecte extensió de fibra òptica al rocòdrom, pavelló, camp de futbol, mercat municipal i coworking" i "Projecte de reforma i ampliació de la deixalleria municipal" 25/05/2022 Mostrar
Projecte en sòl no urbanitzable per l'ampliació d'una actuació de valorització de residus i aprofitament de biomassa i ampliació de l'activitat 24/05/2022 Mostrar
Acta 26-04-2022 Borsa Agents Policia Local 26/04/2022 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte tècnic 07/04/2022 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic reforma i ampliació deixalleria municipal 11/03/2022 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic fibra òptica 07/03/2022 Mostrar
Anunci notificacions infructuoses 07/03/2022 Mostrar
Aprovació definitiva projecte d'urbanització la Coromina Nord 15/02/2022 Mostrar
Acta de denúncia núm. 50285/21 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 10/02/2022 Mostrar
Anunci notificacions infructuoses 08/02/2022 Mostrar
Convocatòria de dos llocs de treball del procés selectiu del Programa de Treball Barris (SFP/42/2021) 31/01/2022 Mostrar
Bases específiques del procés selectiu del Programa Treball Barris (SFP/42/2021) 31/01/2022 Mostrar
Aprovació definitiva 2 projectes tècnics 30/12/2021 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat