Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Anunci 11/05/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 36045/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 11/05/2021 Mostrar
Tràmit informació pública obres i usos provisionals 11/05/2021 Mostrar
Servei de teleassistència 1r trimestre 2021 11/05/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 35038/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 11/05/2021 Mostrar
Notificació al titular vehicle abandonat MERCEDES BENZ amb matricula 2606-HHK (Expedient 202100003) 07/05/2021 Mostrar
Acta 06-05-2021 - Procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria professional de vigilant, mitjançant concurs oposició, corresponent a l'OPO 2017 06/05/2021 Mostrar
Acta del procés 06-05-2021 - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de TÈCNIC/A MIG MEDI AMBIENT, mitjançant concurs-oposició. 06/05/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 37784/20 - Infracció greu de l'ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 05/05/2021 Mostrar
Acta 04-05-2021 - Procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria professional de vigilant, mitjançant concurs oposició, corresponent a l'OPO 2017 04/05/2021 Mostrar
Subvencions del Pla de Reactivació Municipal de Manlleu 2021 30/04/2021 Mostrar
bases específiques - Procés de selecció per a la creació d'una borsa d'OFICIAL PALETA, mitjançant concurs 30/04/2021 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses del Procés de selecció de la creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'EDUCADOR/A SOCIAL, mitjançant concurs-oposició. 30/04/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 35049/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 29/04/2021 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST.CREDITS EXTRAORDINARIS EXP 014/2021 (CONSIGNACIÓ EXTRAJUDICIALS II I OPAS) 28/04/2021 Mostrar
Acta del procés 27-04-2021 - Procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria professional de vigilant, mitjançant concurs oposició, corresponent a l'OPO 2017 27/04/2021 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses: Procés de selecció de la creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de TREBALLADOR/A SOCIAL, mitjançant concurs-oposició. 27/04/2021 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST.CREDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 07/2021 27/04/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 38007/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 26/04/2021 Mostrar
Decret definitiu persones admeses i excloses: Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de TÈCNIC/A MIG MEDI AMBIENT, mitjançant concurs-oposició. 23/04/2021 Mostrar
APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST.CREDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 19/2021 23/04/2021 Mostrar
Consulta prèvia Annex I - Aprovació de l'Ordenança d'Administració electrònica i Transparència 22/04/2021 Mostrar
Anunci premsa aprovació provisional - Modificació Ordenança Fiscal núm. 17 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives 08/04/2021 Mostrar
aprovació provisional - Modificació Ordenança Fiscal núm. 17 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives 06/04/2021 Mostrar
Modificació del Reglament orgànic municipal (ROM) 30/03/2021 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 23/03/2021 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 23/03/2021 Mostrar
Aprovació projecte tècnic 26/02/2021 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 23/02/2021 Mostrar
bases específiques COORDINADOR-A - Procés selectiu del personal tècnic del Pla de millora d'oportunitats educatives (Pla Educatiu d'Entorn) 19/02/2021 Mostrar
Anunci sobre suspensió de llicències i tramitacions 12/01/2021 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 29/12/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de mestre/a Escola Bressol, mitjançant concurs. 12/11/2020 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 09/11/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'educador/a Escola Bressol, mitjançant concurs-oposició. 05/11/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Borsa agents Policia Local 05/11/2020 Mostrar
Ocupació directa terrenys 30/10/2020 Mostrar
Resolució de l'Alcaldia de trasllat de les sessions de les comissions informatives i del Ple del mes d'octubre 05/10/2020 Mostrar
Anunci sobre constitució d'entitat urbanística col·laboradora provisional 02/10/2020 Mostrar
Aprovació definitiva ocupació terrenys 25/09/2020 Mostrar
Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de treballador/a familiar, mitjançant concurs. 03/09/2020 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat