Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Tauler d’edictes i anuncis/Llistat d’edictes i anuncis

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
ANUNCI - notificació infructuosa expedient sancionador APL/815/2023 per infracció LLEU de l'Ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 21/02/2024 Mostrar
ANUNCI - notificació infructuosa expedient sancionador APL/814/2023 per infracció LLEU de l'Ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 21/02/2024 Mostrar
notificació infructuosa expedient sancionador APL/811/2023 per infracció LLEU de l'Ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 21/02/2024
Acta 20/02/2024 del procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca 21/02/2024 Mostrar
Aprovació de l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'energia fotovoltaica al municipi de Manlleu 20/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/848/2023) 20/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/845/2023) 20/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/638/2023) 20/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/151/2024) 20/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa vehicle abandonat (APL/121/2024) 20/02/2024 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. SUPLEMENTS DE CRÈDIT 3/2024 19/02/2024 Mostrar
Padró Servei de Teleassitència Domiciliaria, 4t trimestre de 2023 16/02/2024 Mostrar
Decret provisional persones admeses i excloses del procés selectiu de dues places de TÈCNIC-A MITJÀ EN EDUCACIÓ SOCIAL mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2023 15/02/2024 Mostrar
Decret provisional persones admeses i excloses del procés selectiu d'una plaça d'INSPECTOR-A, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2021 15/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/1039/2023) 15/02/2024 Mostrar
Aprovació definitiva projecte tècnic 15/02/2024 Mostrar
Acta 13/02/2024 del Procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca 14/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/66/2024) 14/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/71/2024) 14/02/2024 Mostrar
Acta 12-02-2024 del procés selectiu de set places d'agent de la Policia Local (torn lliure), mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2022 i 2023. 13/02/2024 Mostrar
Acta 09-02-2024 del Procés selectiu de set places d'agent de la Policia Local (torn lliure), mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2022 i 2023. 09/02/2024 Mostrar
ANUNCI DE NOTIFICACIÓ INFRUCTUOSA EN PROCEDIMENT SANCIONADOR AMB/682/2023 09/02/2024 Mostrar
Anunci de noticidació infructuosa en procediment sancionador AMB/371/2023 09/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa vehicle abandonat (APL/115/2024) 09/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa vehicle abandonat (APL/114/2024) 09/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa vehicle abandonat (APL/112/2024) 09/02/2024 Mostrar
Acta del procés 8-2-2024 09/02/2024 Mostrar
Acta 08-02-2024 del Procés selectiu de set places d'agent de la Policia Local (torn lliure), mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2022 i 2023. 08/02/2024 Mostrar
Baixes caducitats novembre 2023 08/02/2024 Mostrar
ANUNCI - notificació infructuosa expedient sancionador per infracció de l'Ordenança de Tinença d'animals domèstics i de companyia APL/666/2023 07/02/2024 Mostrar
Acta 06-02-2024 del procés selecció de tres places d'agent de policia local, mobilitat horitzontal 06/02/2024 Mostrar
Acta 06/02/2024 del procés selectiu agent de la Policia Local , mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2022 i 2023. 06/02/2024 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador- AMB/817/2023 06/02/2024 Mostrar
Substitució de l'Alcaldia i/o delegacions de les seves competències. Any 2023 06/02/2024 Mostrar
notificació infructuosa sancionador en matèria d'animals domèstics i de companyia APL/211/2023 06/02/2024 Mostrar
ANUNCI notificació infructuosa sancionador en matèria d'animals domèstics i de companyia APL/211/2023 06/02/2024 Mostrar
Trasllat de la sessió plenària i de les comissions informatives del mes de febrer 06/02/2024 Mostrar
Aprovació inicial dels estatuts i bases d'actuació del PAU número 14 "Els Rentants" 06/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/949/2023) 05/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/37/2024) 02/02/2024 Mostrar
Decret definitiu admesos i exclosos proces selectiu places d'agent de la Policia Local (torn lliure), mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2022 i 2023. 02/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/70/2024) 02/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/22/2024) 02/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/987/2023) 02/02/2024 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/833/2023) 02/02/2024 Mostrar
Bases específiques del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va, reservada a promoció interna, vinculada al lloc de treball de tècnic/a auxiliar SEPE 01/02/2024 Mostrar
Esmena acta del procés 25-1-2024 31/01/2024 Mostrar
Acta del procés 25-1-2024 26/01/2024 Mostrar
Baixes per caducitat de les inscripcions en el padró d'habitants octubre 2023 25/01/2024 Mostrar
Acta 24-01-2024 del proces de selecció personal d'ofici oficial de jardineria, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2021 25/01/2024 Mostrar
Acta 23-01-2024 del procés de selecció d'una plaça d'administratiu/iva gestor/a OAC, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'oferta pública 2022. 24/01/2024 Mostrar
Decret provisional admesos i exclosos del procés selectiu tècnic/a auxiliar de Serveis Socials (SOC- FOMENT PRÀCTIQUES) 24/01/2024 Mostrar
Acta 22-01-2024 del procés de selecció d'una plaça d'administratiu/iva en el torn restringit discapacitat, vinculat al lloc de treball gestor/a OAC, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'oferta pública 2022. 22/01/2024 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS DE MANLLEU MITJANÇANT EL SISTEMA PORTA A PORTA 22/01/2024 Mostrar
Modificació ordenances fiscals 2024: OF núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres • OF núm. 29 reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 29/12/2023 Mostrar
Aprovació definitiva - Modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa al servei de subministrament domiciliari d'aigua potable per a l'any 2024 22/12/2023 Mostrar
Aprovació definitiva - Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'any 2024 22/12/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 12/12/2023 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic 29/11/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 29/11/2023 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 21/11/2023 Mostrar
Anunci incoació procediment de restauració de la legalitat urbanística 10/10/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa de requeriment de neteja d'un solar. 26/07/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa de requeriment de neteja d'un solar. 11/07/2023 Mostrar
Bases específiques i convocatòria del Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a mig habitatge (SFP/157/2023) 30/05/2023 Mostrar
Bases específiques del procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria laboral conserge, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu, corresponent a l'OPO 2021 i 2022 (SFP/148/2022) Pendent de termini 10/03/2023 Mostrar
Llista definitiva candidats a jurat popular 18/01/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 21/12/2022 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat