Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Tauler d’edictes i anuncis/Llistat d’edictes i anuncis

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Acta 29-09-2023 del Procés selectiu d'una plaça de tècnic-a mitjà Relacions Laborals, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2020 (SFP/107/2023) 29/09/2023 Mostrar
Llista provisonal de persones admeses i excloses de la convocatòria Programa Treball i Formació 2023: auxiliar administratiu/iva (SFP/290/2023) 29/09/2023 Mostrar
Llista provisonal de persones admeses i excloses de la Convocatòria Programa Treball i Formació 2023: auxiliar administratiu/iva (SFP/290/2023) 29/09/2023 Mostrar
Acta 29-09-2023 del procés selectiu d'una plaça de tècnic-a mitjà Relacions Laborals, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2020 (SFP/107/2023) 29/09/2023 Mostrar
ANUNCI DE NOTIFICACIÓ INFRUCTUOSA EN PROCEDIMENT SANCIONADOR. AMB/105/2023 29/09/2023 Mostrar
Bases específiques del procés de selecció d'una plaça d'administratiu/iva en el torn restringit discapacitat, vinculat al lloc de treball gestor/a OAC, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'oferta pública 2022. (SFP/285/2023) 27/09/2023 Mostrar
Acta 26-09-2023 del procés selectiu d'una plaça de tècnic-a mitjà Relacions Laborals, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2020 (SFP/107/2023) 26/09/2023 Mostrar
Anunci de licitació de la llicència d'ús privatiu de l'espai destinat a bar situat al pavelló municipal d'esports de Manlleu. 26/09/2023 Mostrar
ANUNCI notificació infructuosa sancionador en matèria d'animals domèstics i de companyia APL/211/2023 26/09/2023 Mostrar
Llista ordenada del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'oficials de la brigada (SFP/173/2023) 25/09/2023 Mostrar
Acta 15-09-23 procés selectiu dues places sergent 22/09/2023 Mostrar
ANUNCI notificació infructuosa sancionador en matèria d'animals domèstics i de companyia APL/215/2023 21/09/2023 Mostrar
ANUNCI notificació infructuosa expedient sancionador en matèria d'animals domèstics i de companyia APL/95/2023 21/09/2023 Mostrar
APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS 37/2023 21/09/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/454/2023) 20/09/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/670/2023) 20/09/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/659/2023) 20/09/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/138/2023) 20/09/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/127/2023) 20/09/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/116/2023) 20/09/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/154/2023) 20/09/2023 Mostrar
Acta del procés borsa oficials brigada 18/09/2023 (SFP/173/2023) 19/09/2023 Mostrar
Convocatòria de provisió del lloc de treball de tècnic/a auxiliar de PRL i RRHH, mitjançant concurs general de mèrits i capacitats (SFP/286/2023) 19/09/2023 Mostrar
Anunci d'incoació d'expedient de baixa del padró municipal d'habitants 19/09/2023 Mostrar
Llista ordenada del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de personal administratiu (SFP/168/2023) 18/09/2023 Mostrar
Llista ordenada borsa de treball del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Mestre/a Escola Bressol (SFP/229/2023) 15/09/2023 Mostrar
Acta 15-09-2023 del procés selectiu per la creació d'una borsa de personal administratiu (SFP/168/2023) 15/09/2023 Mostrar
Acta 13-09-2023 del Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'oficials de la brigada. (SFP/173/2023) 14/09/2023 Mostrar
Criteris de selecció de les persones candidates derivades de l'Oficina de Treball del SOC per cobrir 8 llocs de treball del Programa Treball i formació 2023 13/09/2023 Mostrar
Convocatòria Programa Treball i formació 2023 operari/ària Deixalleria (SFP/293/2023) 13/09/2023 Mostrar
Convocatòria Programa Treball i formació 2023 auxiliar de projectes traductor/a Serveis Socials (SFP/292/2023) 13/09/2023 Mostrar
Convocatòria Programa Treball i Formació 2023 operari/ària equipaments municipals (SFP/291/2023) 13/09/2023 Mostrar
Convocatòria Programa Treball i Formació 2023 auxiliar administratiu/va SFP/290/2023 13/09/2023 Mostrar
Aprovació inicial projecte d'urbanització 08/09/2023 Mostrar
Anunci sobre obres i usos de caràcter provisional 01/09/2023 Mostrar
Decret definitiu admesos i exclosos pocés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'oficials de la brigada. 31/08/2023 Mostrar
Acta 30.8.23 procés selectiu mestre/a Escola Bressol 31/08/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa de requeriment de neteja d'un solar. 26/07/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa de requeriment de neteja d'un solar. 11/07/2023 Mostrar
Bases específiques i convocatòria del Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a mig habitatge (SFP/157/2023) 30/05/2023 Mostrar
Bases específiques del procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria laboral conserge, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu, corresponent a l'OPO 2021 i 2022 (SFP/148/2022) Pendent de termini 10/03/2023 Mostrar
Llista definitiva candidats a jurat popular 18/01/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 21/12/2022 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat