Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Tauler d’edictes i anuncis/Llistat d’edictes i anuncis

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Acta de denúncia núm. 46678/21 - Infracció de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana 28/01/2022 Mostrar
Acta de denuncia numero 53068/21 - infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 26/01/2022 Mostrar
Acta de denúncia núm, 45556/21 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 26/01/2022 Mostrar
Acta de denúncia núm. 45749/21 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 26/01/2022 Mostrar
Acta de denuncia número 54623 .- infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 26/01/2022 Mostrar
Acta de denuncia número 57761.- infracció de l'ordenança de civisme i convivencia ciutadana 26/01/2022 Mostrar
Acta de denuncia número 57752 .- infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 26/01/2022 Mostrar
Aprovació inicial de dos projectes tècnics 26/01/2022 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic 26/01/2022 Mostrar
Notificació expedients inscripció indeguda en el padró Municiapal 26/01/2022 Mostrar
Aprovació de baixes al padró municipal dels mesos juliol, agost i setembre 2021 24/01/2022 Mostrar
Aprovació de baixes al padró municipal dels mesos abril, maig i juny 2021 24/01/2022 Mostrar
Bases específiques procés selectiu d'una plaça d'arquitecte/a tècnic/a (SFP/29/2021) 24/01/2022 Mostrar
Bases específiques del procés selectiu d'una plaça de mediador/a, agent d'acollida 24/01/2022 Mostrar
Delegació de competències de l'Alcaldia durant l'any 2021 24/01/2022 Mostrar
Decret de declaració deserta del procés selectiu d'una plaça de mediador, agent d'acollida (SFP/14/2021) 24/01/2022 Mostrar
Acta de 20 de gener de 2022 de valoració de mèrits del procés selectiu d'una borsa de treball de monitor/a esportiu, socorrista (SFP/44/2021) 20/01/2022 Mostrar
Acta de 18 de gener de 2022 de valoració de mèrits del procés de selecció de quatre places d'agent de la policia local (SFP/28/2021) 19/01/2022 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses del procés de selecció d'una borsa de treball de Monitor/a Esportiu/iva, socorrista, de l'expedient SFP/44/2021 18/01/2022 Mostrar
Decret d'aprovació de la borsa de treball de Tècnic/a de medi ambient 17/01/2022 Mostrar
Acta de denúncia número 55353/21 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 13/01/2022 Mostrar
Acta de denúncia núm. 15760/19 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 13/01/2022 Mostrar
Acta del dia 11 de gener de 2022 del procés selectiu de quatre places d'agent de policia local de valoració de la prova setena del procés selectiu relativa a la prova mèdica 11/01/2022 Mostrar
Decret d'aprovació de la borsa de treball de Tècnic/a mig de medi ambient 11/01/2022 Mostrar
Aprovació definitiva - Modificació de les Ordenances Fiscals per l'any 2022 30/12/2021 Mostrar
Aprovació definitiva 2 projectes tècnics 30/12/2021 Mostrar
Aprovació definitiva- Modificació de les Ordenances Fiscals per l'any 2022 27/12/2021 Mostrar
Anuncio de notificación a particulares 22/12/2021 Mostrar
Anunci aprovació projecte de reparcel·lació 20/12/2021 Mostrar
Anunci d'adhesió al Consorci d'Osona de Serveis Socials 15/12/2021 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat