Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Tauler d’edictes i anuncis/Llistat d’edictes i anuncis

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/127/2023) 28/03/2023 Mostrar
Anunci BOPB rectificació d’error material de la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar, categoria laboral Gestió Museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional d'estabilització, vinculada al lloc de treball de Guia - Monitor/a. SFP/566/2022 27/03/2023 Mostrar
Anunci BOPB rectificació d’error material de la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar, categoria laboral Gestió Museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional d'estabilització, vinculada al lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Comunicació i Atenció Ciutadana. SFP/562/2022 27/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 27/03/2023 Mostrar
Acta 24-03-2023 del procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a mig habitatge (SFP/6/2023) 24/03/2023 Mostrar
Lllista definitiva de persones admeses i excloses del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica (SFP/517/2022) 24/03/2023 Mostrar
Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a mig habitatge (SFP/6/2023) 23/03/2023 Mostrar
Acta 21-03-2023 del procés selectiu de dues places de Tècnic/a Mitjà, categoria laboral Tècnic/a de Cultura, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional estabilització 22/03/2023 Mostrar
Acta 21-03-2023 Procés selectiu d'una plaça de Tècnica/a Superior, categoria laboral museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional estabilització 22/03/2023 Mostrar
Acta 21-03-2023 del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de TÈCNIC/A MIG CULTURA I JOVENTUT (SFP/410/2022) 21/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/154/2023) 21/03/2023 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 06/2023 21/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/162/2023) 21/03/2023 Mostrar
Llista ordenada del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de Contractació, Compres i Patrimoni (SFP/4/2023) 20/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa en procediment sancionador 20/03/2023 Mostrar
Bases específiques Procés de selecció Programa Treball als Barris: Operari/ària de neteja 20/03/2023 Mostrar
Aprovació inicial del "Projecte executiu per a la reforma i adequació de la instal·lació d'aigua freda de consum humà, aigua calenta sanitària i sistema d'acumulació del camp de futbol" 20/03/2023 Mostrar
Aprovació inicial del "Projecte de deconstrucció de can Mataró. Passeig del Ter,1-3" 20/03/2023 Mostrar
Sol·licitud permís llicència ambiental. Activitat de rentat de camions i sortidor de combustible per a ús propi 17/03/2023 Mostrar
Acta 15-03-2023 Procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de personal administratiu 16/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/107/2023) 16/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/87/2023) 16/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa vehicle abandonat (APL/146/2023) 14/03/2023 Mostrar
Resolució definitiva de persones admeses i excloses del procés de selecció d'una borsa de personal administratiu 13/03/2023 Mostrar
Acta 13-03-2023 del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de Contractació, Compres i Patrimoni (SFP/4/2023) 13/03/2023 Mostrar
Notiifcació expedient de baixa per inscipció indeguda 13/03/2023 Mostrar
Notificació expedient caducitats estrangers 13/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/106/2023) 13/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/936/2022) 10/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/872/2022) 10/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/144/2023) 10/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/117/2023) 10/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/147/2023) 10/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/148/2023) 10/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/60/2023) 10/03/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/143/2023) 10/03/2023 Mostrar
Bases específiques del procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria laboral conserge, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu, corresponent a l'OPO 2021 i 2022 (SFP/148/2022) Pendent de termini 10/03/2023 Mostrar
Llista provisional de persones admeses i excloses del Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a mig habitatge (SFP/6/2023) 08/03/2023 Mostrar
Llista ordenada de persones admeses i excloses del procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a mig habitatge (SFP/6/2023) 07/03/2023 Mostrar
Decret de trasllat de la sessió plenària del mes de març del dia 21 al dia 28 de març i les comissions informatives al dia 21 d'aquest mes. 07/03/2023 Mostrar
Anunci BOE 03-03-2023 del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar, categoria laboral Gestió Museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional d'estabilització, vinculada al lloc de treball de Guia - Monitor/a (SFP/566/2022) 06/03/2023 Mostrar
Anunci DOGC 14-02-2023 del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar, categoria laboral Gestió Museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional d'estabilització, vinculada al lloc de treball de Guia - Monitor/a (SFP/566/2022) 06/03/2023 Mostrar
Anunci BOE 03-03-2023 del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar, categoria laboral Gestió Museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional d'estabilització, vinculada al lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Comunicació i Atenció Ciutadana. (SFP/562/2022) 06/03/2023 Mostrar
Anunci DOGC 14-02-2023 del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar, categoria laboral Gestió Museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional d'estabilització, vinculada al lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Comunicació i Atenció Ciutadana. (SFP/562/2022) 06/03/2023 Mostrar
Aprovació definitiva del "Projecte constructiu Skate Park a Manlleu Fase II" 03/03/2023 Mostrar
Modificació RLT 1.2023 03/03/2023 Mostrar
Llista provisional de persones admeses i excloses (SFP/517/2022) 02/03/2023 Mostrar
Acta 22-02-2023 del procés de selecció Programa Treball als Barris: CONSERGES D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS (SFP/563/2022) 01/03/2023 Mostrar
Publicació de requeriment de retirada de vehicle de taller mecànic. S.M.R. 28/02/2023 Mostrar
Aprovació definitiva del projecte tècnic "Construcció dels vestidors del camp de futbol municipal de Manlleu" 27/02/2023 Mostrar
Llista provisional del procés selectiu d'una plaça de Tècnica/a Superior, categoria laboral museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional estabilització 20/02/2023 Mostrar
Bases específiques del procés selectiu d'una plaça de subaltern, vinculada al lloc de treball d'ordenança Serveis Generals, corresponent a l'OPO 2021 15/02/2023 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic 13/02/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa 13/02/2023 Mostrar
Llista definitiva candidats a jurat popular 18/01/2023 Mostrar
Anunci notificacions infructuoses 28/12/2022 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 21/12/2022 Mostrar
Aprovació definitiva modificació projecte reparcel·lació PPU "La Coromina Nord" 15/12/2022 Mostrar
Anunci notificació infructuosa reparcel·lació PPU Coromina Nord 17/11/2022 Mostrar
Anunci notificació infructuosa APL/516/2020 31/10/2022 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

Descripció Data de publicació  
Anunci sobre l'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, autorització del projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable i avaluació d’impacte ambiental del projecte de la planta solar fotovoltaica anomenada PS Vall Morat 24/03/2023 Mostrar

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat