Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Tauler d’edictes i anuncis/Llistat d’edictes i anuncis

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 33/2021 30/07/2021 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 31/2021 30/07/2021 Mostrar
Publicació anunci BOPB 29 07 2021 - Nova convocatòria Borsa Tècnic-a Innovació 29/07/2021 Mostrar
Acta 29-07-2021 - Provisió Lloc treball cap del servei de recursos humans 29/07/2021 Mostrar
Anunci -Liquidació rebuts piscina juny 2020 29/07/2021 Mostrar
Anunci 29/07/2021 Mostrar
Comunicat titular vehicle VOLKSWAGEN amb matricula GI4684BS (Expedient 202000059) 29/07/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 38354/20 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 27/07/2021 Mostrar
Comunicat titular vehicle LAND ROVER amb matricula 3257GCK (Expedient 202000052) 27/07/2021 Mostrar
Acta 22-07-2021 26/07/2021 Mostrar
Acta del procés 26/07/2021 26/07/2021 Mostrar
Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu de la creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de RECEPCIONISTA POLICIA LOCAL, mitjançant concurs-oposició. 26/07/2021 Mostrar
Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés selecció de quatre places d'agent de policia local, mitjançant la mobilitat horitzontal. 26/07/2021 Mostrar
Aprovació modificació de la RLT 2/2021 26/07/2021 Mostrar
Aprovació de la modificació de la plantilla 1/2021 26/07/2021 Mostrar
APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST.CREDITS EXTRAORDINARIS EXP 44/2021 23/07/2021 Mostrar
Bases específiques Procés selecció de quatre places d'agent de policia local, mobilitat horitzontal 23/07/2021 Mostrar
Bases específiques Procés selectiu de la creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de RECEPCIONISTA POLICIA LOCAL, mitjançant concurs-oposició. 23/07/2021 Mostrar
Publlicació BOPB Procés selectiu de la creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de INSPECTOR/A OBRES, ACTIVITATS I VIA PÚBLICA, mitjançant concurs-oposició. 23/07/2021 Mostrar
Anunci aprovació inicial Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 22/07/2021 Mostrar
Comunicat titular vehicle VOLKSWAGEN GOLF amb matricula 6499BSW (Expedient 202100049) 22/07/2021 Mostrar
Decret llista provisional persones admeses i excloses: procés de selecció per a la creació d'una borsa d'OFICIAL PALETA, mitjançant concurs 21/07/2021 Mostrar
Anunci sobre usos i obres provisionals 20/07/2021 Mostrar
Posar el nom de Joaquim Vivas i Llorens a un vial del municipi 20/07/2021 Mostrar
Anunci projecte d'actuació específica 20/07/2021 Mostrar
Baixes Juliol, Agost i Setembre 2020 15/07/2021 Mostrar
Aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball del lloc de treball d'INSPECTOR/A D'OBRES, ACTIVITATS I VIA PÚBLICA 15/07/2021 Mostrar
Publicació DOGC Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a auxiliar, categoria laboral LOCUTOR/A- TÈCNIC/A DE RÀDIO, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 15/07/2021 Mostrar
Publicació BOPB Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a auxiliar, categoria laboral LOCUTOR/A- TÈCNIC/A DE RÀDIO, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 15/07/2021 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu de la creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de INSPECTOR/A OBRES, ACTIVITATS I VIA PÚBLICA, mitjançant concurs-oposició. 15/07/2021 Mostrar
Acta 13-07 - Procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'Agent d'Acollida 14/07/2021 Mostrar
Aprovació inicial del projecte tècnic "Projecte d'enderroc de dipòsits de gasoil a l'escola Puig Agut" 14/07/2021 Mostrar
Anunci obres i usos provisionals 14/07/2021 Mostrar
APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE RECOLLIDA DELS RESIDUS MUNICIPALS DE MANLLEU MITJANÇANT EL SISTEMA PORTA A PORTA 14/07/2021 Mostrar
Acta de denúncia núm. 48835/21 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 14/07/2021 Mostrar
Baixes Abril, Maig, Juny 2020 12/07/2021 Mostrar
Anunci BOE Procés selectiu d'una plaça de caporal de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2021, reservada a promoció interna 08/07/2021 Mostrar
Anunci BOE - Procés selectiu d'una plaça d'especialista, categoria laboral mediador/a, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018 08/07/2021 Mostrar
Aprovació de les bases especifíques i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a auxiliar, categoria laboral LOCUTOR/A- TÈCNIC/A DE RÀDIO, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019. SFP/24/2021 08/07/2021 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a auxiliar, categoria laboral LOCUTOR/A- TÈCNIC/A DE RÀDIO, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 07/07/2021 Mostrar
Publicació DOGC 06 07 2021 - Provisió cap recursos humans 06/07/2021 Mostrar
Bases específiques - Convocatòria de provisió del lloc de treball de cap del Servei de Recursos Humans, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats. 06/07/2021 Mostrar
Decret llista provisional persones admeses i excloses: borsa de treball de tècnic/a Innovació 06/07/2021 Mostrar
Anunci aprovació inicial de l'Ordenança de transparència i Administració digital 06/07/2021 Mostrar
Convocatòria de provisió del lloc de treball de cap del Servei de Recursos Humans, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats. 02/07/2021 Mostrar
Aprovació de les bases específiques i la convocatòria de la provisió del lloc de treball de cap del Servei de Recursos Humans, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats. SFP/20/2021 01/07/2021 Mostrar
Publicació anunci BOPB - Bases específiques Caporal 1-07-2021 01/07/2021 Mostrar
Anunci cobrament quotes nacionals i provincials IAE any 2021 30/06/2021 Mostrar
Anunci DOGC 29 06 2021 bases específiques CAPORAL 29/06/2021 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu d'una plaça de caporal de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2021, reservada a promoció interna 28/06/2021 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu d'una plaça d'especialista, categoria laboral mediador/a, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018 28/06/2021 Mostrar
Aprovació definitiva projecte tècnic 22/06/2021 Mostrar
Aprovació definitiva projecte tècnic 22/06/2021 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic 22/06/2021 Mostrar
Anucni Bopb Borsa de Treball Tècnic-a Mig 21/06/2021 Mostrar
Aprovació inicial del projecte tècnic "Substitució d'ascensor en edifici plurifamiliar al carrer Cavalleria número 27" 18/06/2021 Mostrar
Nova Convocatòria - Procés de selecció per a la creació d'una borsa d'OFICIAL PALETA, mitjançant concurs 09/06/2021 Mostrar
aprovació definitiva - Modificació Ordenança Fiscal núm. 17 taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives 02/06/2021 Mostrar
Consulta prèvia Annex I - Aprovació de l'Ordenança d'Administració electrònica i Transparència 22/04/2021 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 23/03/2021 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 23/02/2021 Mostrar
bases específiques COORDINADOR-A - Procés selectiu del personal tècnic del Pla de millora d'oportunitats educatives (Pla Educatiu d'Entorn) 19/02/2021 Mostrar
Anunci sobre suspensió de llicències i tramitacions 12/01/2021 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 29/12/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de mestre/a Escola Bressol, mitjançant concurs. 12/11/2020 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 09/11/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'educador/a Escola Bressol, mitjançant concurs-oposició. 05/11/2020 Mostrar
Realització de bases específiques - Borsa agents Policia Local 05/11/2020 Mostrar
Ocupació directa terrenys 30/10/2020 Mostrar
Resolució de l'Alcaldia de trasllat de les sessions de les comissions informatives i del Ple del mes d'octubre 05/10/2020 Mostrar
Anunci sobre constitució d'entitat urbanística col·laboradora provisional 02/10/2020 Mostrar
Aprovació definitiva ocupació terrenys 25/09/2020 Mostrar
Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de treballador/a familiar, mitjançant concurs. 03/09/2020 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat