Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Acta de denúncia núm. 8049/19 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 15/07/2019 Mostrar
Acta de denúncia núm. 6815/19 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 15/07/2019 Mostrar
Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a d'informàtica, mitjançant concurs-oposició 12/07/2019 Mostrar
Notificació infrutuosa - Acta de denúncia núm. 7221/19 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 12/07/2019 Mostrar
Acta - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a d'informàtica, mitjançant concurs-oposició 12/07/2019 Mostrar
Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a d'informàtica, mitjançant concurs-oposició 12/07/2019 Mostrar
Acta 4-7-2019 comprovació requisits admissió i llista d'admesos i exclosos - Convocatòria de provisió del lloc de treball de cap del servei OAC, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats 11/07/2019 Mostrar
Procés selectiu d'una plaça de caporal de la Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019, reservada a promoció interna 11/07/2019 Mostrar
Acta de denúncia núm. 8385/19 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 10/07/2019 Mostrar
Acta del procés - Procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mitjà de promoció econòmica formació, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 10/07/2019 Mostrar
Anunci nomenament funcionaries de carrera - Procés selectiu de dues places d'administratiu/iva, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2017 i 2019, reservades a promoció interna 09/07/2019 Mostrar
Procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mitjà de promoció econòmica empresa, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 09/07/2019 Mostrar
Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en educació social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017. 09/07/2019 Mostrar
Acta del procés - Procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mitjà de promoció econòmica formació, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 09/07/2019 Mostrar
Procés selectiu d'una plaça d'administratiu/iva, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 08/07/2019 Mostrar
Notificació a un particular 05/07/2019 Mostrar
Notificació a un particular 05/07/2019 Mostrar
Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en treball social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018. 02/07/2019 Mostrar
Procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - jardiner, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 02/07/2019 Mostrar
Procés selectiu de dues places d'administació general, subescala auxiliar - recepcionista policia local, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2019 02/07/2019 Mostrar
Procés selectiu d'una plaça d'especialista, categoria laboral mediador/a, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018 01/07/2019 Mostrar
Acta del procés - Procés selectiu de dues places d'administratiu/iva, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2017 i 2019, reservades a promoció interna 01/07/2019 Mostrar
Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a de gestió de la diversitat, mitjançant concurs 28/06/2019 Mostrar
Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a d'informàtica, mitjançant concurs-oposició 28/06/2019 Mostrar
Resultats acta 25-6-2019.pdf 27/06/2019 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 25/2019 26/06/2019 Mostrar
Anunci obertura termini informació pública - TRAMITACIÓ DE L'APROVACIÓ DEL POUM 08/05/2019 Mostrar


Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat


Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat


Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
Cobrament quotes nacionals i provincials IAE any 2019 09/07/2019 Mostrar
Llista definitiva de candidats a jurat popular anys 2019-2020 07/01/2019 Mostrar


Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat


Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartatInici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat