Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Decret de convalidació - Procés de selecció de 5 llocs de treball per la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 14/11/2019 Mostrar
Decret convocatòria deserta - Procés selectiu d'una plaça d'especialista, categoria laboral mediador/a, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018 12/11/2019 Mostrar
Acta del procés 12-11-2019 - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en educació social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017. 12/11/2019 Mostrar
Acta 11-11-2019 - Procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mitjà de promoció econòmica empresa, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 11/11/2019 Mostrar
Padró Servei Teleassistència - 3r trimestre 2019 11/11/2019 Mostrar
Anunci - Convocatòria de provisió del lloc de treball de cap del servei de Benestar Social, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats 07/11/2019 Mostrar
Bases específiques - Convocatòria de provisió del lloc de treball de cap del servei de Benestar Social, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats 07/11/2019 Mostrar
Aprovació inicial de tres projectes tècnics 07/11/2019 Mostrar
Acta del procés 7-11-2019 - Procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - jardiner, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 07/11/2019 Mostrar
Decret ampliació termini i tramitació d'urgència Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'AODL, mitjançant concurs oposició 06/11/2019 Mostrar
Resolució de l'Alcaldia de trasllat de la sessió plenària del mes de novembre 06/11/2019 Mostrar
Liquidació taxa horts la Coma 2017 06/11/2019 Mostrar
Acta del procés 5-11-2019 - Procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mitjà de promoció econòmica empresa, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 06/11/2019 Mostrar
Anunci ampliació termini - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'AODL, mitjançant concurs oposició 06/11/2019 Mostrar
Acta de denúncia núm. 7537/2019 - Infracció de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana 04/11/2019 Mostrar
Acta del procés 29-10-2019 - Procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - jardiner, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2019 04/11/2019 Mostrar
APROVACIO INICIAL ORDENANÇA REGULADORA PRESTACIO PATRIMONIAL CARACTER PUBLIC NO TRIBUTARI, SERVEI SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE 01/11/2019 Mostrar
MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS ANY 2020 01/11/2019 Mostrar
ANUNCI MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS ANY 2020 01/11/2019 Mostrar
ANUNCI APROVACIO INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIO PATRIMONIAL DE CARACTER PUBLIC NO TRIBUTARI SERVEI DE SUBMNISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE 01/11/2019 Mostrar
Anunci - Modificació de la RLT 2/2019 31/10/2019 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS. EXP 44/2019 30/10/2019 Mostrar
Notificació al titular del vehicle abandonat amb matricula B-9504-TU 30/10/2019 Mostrar
Tràmit informació pública projecte actuació específica 29/10/2019 Mostrar
Aprovació definitiva projecte tècnic 28/10/2019 Mostrar
Aprovació definitiva projecte tècnic 28/10/2019 Mostrar
Anunci - Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar tècnic/a delineant, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 28/10/2019 Mostrar
Anunci - Procés selectiu de dues places d'administació general, subescala auxiliar - recepcionista policia local, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2019 28/10/2019 Mostrar
Acta del procés 25-10-2019 - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en educació social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017.v 25/10/2019 Mostrar
Anunci - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de monitor/a espotiu/va - socorrista, mitjançant concurs 25/10/2019 Mostrar
Decret provisional persones admeses i excloses - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants d'AODL, mitjançant concurs oposició 25/10/2019 Mostrar
Decret definitiu persones admeses i excloses - Procés selectiu d'una plaça de personal de serveis especials, categoria professional treballadora familiar, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 25/10/2019 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de monitor/a espotiu/va - socorrista, mitjançant concurs 24/10/2019 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en treball social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018. 24/10/2019 Mostrar
APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 51/2019 24/10/2019 Mostrar
Aprovació pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable 21/10/2019 Mostrar
Aprovació de projecte tècnic 17/10/2019 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic 17/10/2019 Mostrar
Aprovació inicial de la modificació puntual del pla parcial El Serrallo per destinar un terreny municipal d'equipament públic a comissaria de la Policia Local 17/10/2019 Mostrar
Aprovació inicial de la Modificació Puntual número 33 del PGOU a l'àmbit del paratge El Falgars 10/10/2019 Mostrar
Aprovació inicial projecte tècnic 09/10/2019 Mostrar
Anunci - Procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria professional de vigilant, mitjançant concurs oposició, corresponent a l'OPO 2017 03/10/2019 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu d'una plaça d'auxiliar, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017. (Mercats) 03/10/2019 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria professional de vigilant, mitjançant concurs oposició, corresponent a l'OPO 2017 03/10/2019 Mostrar
Llista definitiva de persones admeses i excloses - Procés selectiu de cinc places d'agent de Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2019 28/08/2019 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte tècnic 19/07/2019 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte tècnic 18/07/2019 Mostrar
Notificació a un particular 05/07/2019 Mostrar
Notificació a un particular 05/07/2019 Mostrar


Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat


Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat


Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva de candidats a jurat popular anys 2019-2020 07/01/2019 Mostrar


Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat


Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartatInici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat