Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Tauler d’edictes i anuncis/Llistat d’edictes i anuncis

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Número de desempat i oferta definitiva procés preinscripció Escoles Bressol curs 2023-2024 09/06/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa vehicle abandonat (APL/437/2023) 09/06/2023 Mostrar
Aprovació bases específiques temporals procés selecció borsa tècnic/a mig 08/06/2023 Mostrar
Aprovació de bases i convocatòria de la Borsa de treball d'Ordenança SEPE. SFP/167/2023 08/06/2023 Mostrar
Aprovació de bases i convocatòria del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de personal administratiu. SFP/168/2023 08/06/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/309/2023) 08/06/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/158/2023) 07/06/2023 Mostrar
Anunci de notificacaició infructuosa en procediment sancionador - AMB/63/2023 07/06/2023 Mostrar
Notificació expedients de baixes d'ofici en el padró municipal d'habitants per inscripció indeguda 07/06/2023 Mostrar
Notificació expedients de baixes d'ofici en el padró municipal d'habitants per inscripció indeguda 07/06/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador - AMB/66/2023 07/06/2023 Mostrar
Notificació expedients de baixes d'ofici en el padró municipal d'habitants per inscripcio indeguda 07/06/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador - AMB/432/2023 07/06/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador - AMB/52/2023 07/06/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador - AMB/39/2023 07/06/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador - AMB/452/2023 07/06/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador - AMB/67/2023 07/06/2023 Mostrar
Anunci de notificación infructuosa en procediment sancionador - AMB/54/2023 07/06/2023 Mostrar
Anunci de notificación infructuosa en procediment sancionador - AMB/71/2023 07/06/2023 Mostrar
Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses en el procediment d'adjudicació d'habitatges del carrer Cavalleria, número 27, destinats al programa d'emancipació juvenil 07/06/2023 Mostrar
Anunci de notificaicó infructuosa en procediment sancionador - AMB/35/2023 07/06/2023 Mostrar
Acta 05-06-2023 del procés selectiu per la creació d'una borsa de Cap de Servei d'Esports (SFP/86/2023) 06/06/2023 Mostrar
Annex I - consulta pública prèvia sobre l'aprovació d'una norma municipal 06/06/2023 Mostrar
Notificació expedients de baixes d'ofici en el padró municipal d'habitants per inscripció indeguda 06/06/2023 Mostrar
Notificació expedients de baixes d'ofici en el padró municipal d'habitants per inscripció indeguda 06/06/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/387/2023) 06/06/2023 Mostrar
Aprovació definitiva del "Projecte executiu per a la reforma i adequació de la instal·lació d'aigua freda de consum humà, aigua calenta sanitària i sistema d'acumulació del camp de futbol" 02/06/2023 Mostrar
Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria laboral conserge, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu, corresponent a l'OPO 2021 i 2022 (SFP/148/2022) CANVI DE DATA 02/06/2023 Mostrar
Acta 01-06-2023 del procés selectiu per la creació d'una borsa de Cap de Servei d'Esports (SFP/86/2023) 01/06/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa vehicle abandonat (APL/436/2023) 01/06/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/384/2023) 01/06/2023 Mostrar
Publicació llista barem provisional presincripció Escoles Bressol Municipals curs 23-24 01/06/2023 Mostrar
Modificació parcial OPO 2022 31/05/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador. AMB/59/2023 30/05/2023 Mostrar
Aprovació definitiva del "Projecte de deconstrucció de can Mataró. Passeig del Ter,1-3" 30/05/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador. AMB/62/2023 30/05/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador. AMB/65/2023 30/05/2023 Mostrar
Bases específiques i convocatòria del Procés selectiu per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a mig habitatge (SFP/157/2023) 30/05/2023 Mostrar
Aprovació definitiva de les "Bases generals d'adjudicació dels habitatges destinats al programa d'emancipació juvenil" i aprovació definitiva del "Reglament de convivència i funcionament de la comunitat de veïns del carrer Cavalleria 27". 26/05/2023 Mostrar
Llista de persones admeses i excloses del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica (SFP/139/2023) 26/05/2023 Mostrar
Aprovació del Compte General de l'exercici de 2022 26/05/2023 Mostrar
Modificació de l 'Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 26/05/2023 Mostrar
Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2023 25/05/2023 Mostrar
Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu per la creació d'una borsa de Cap de Servei d'Esports (SFP/86/2023) 25/05/2023 Mostrar
Anunci de notificació a un particular 25/05/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/905/2022) 24/05/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/42/2023) 24/05/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/176/2023) 24/05/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador (APL/163/2023) 24/05/2023 Mostrar
Acta 23-05-2023 del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar, categoria laboral Gestió Museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional d'estabilització, vinculada al lloc de treball de Guia - Monitor/a (SFP/566/2023) 24/05/2023 Mostrar
Acta 23-05-2023 del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar, categoria laboral Gestió Museística, mitjançant concurs, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2021, taxa addicional d'estabilització, vinculada al lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de Comunicació i Atenció Ciutadana.(SFP/562/2022) 24/05/2023 Mostrar
Anunci d'atorgament de llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental al Mas Maians 24/05/2023 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS i SUPLEMENTS EXP 17/2023. 23/05/2023 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS PER EXTRAJUDICIAL EXP 13/2023 23/05/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 23/05/2023 Mostrar
Acta 22-05-2023 del procés selectiu d'una plaça de subaltern, vinculada al lloc de treball d'ordenança Serveis Generals, corresponent a l'OPO 2021 (SFP/413/2022) 23/05/2023 Mostrar
ANUNCI DE NOTIFICACIÓ INFRUCTUOSA EN PROCEDIMENT SANCIONADOR. AMB/33/2023 23/05/2023 Mostrar
ANUNCI DE NOTIFICACIÓ INFRUCTUOSA EN PROCEDIMENT SANCIONADOR. AMB/57/2023 23/05/2023 Mostrar
ANUNCI DE NOTIFICACIÓ INFRUCTUOSA EN PROCEDIMENT SANCIONADOR . AMB/32/2023 23/05/2023 Mostrar
ANUNCI DE NOTIFICACIÓ INFRUCTUOSA EN PROCEDIMENT SANCIONADOR. AMB/34/2023 23/05/2023 Mostrar
Anunci de baixa del Padró Municipal per inscripció indeguda 22/05/2023 Mostrar
Informació pública de sol·licitud de llicència ambiental per modificació substancial de l'activitat de magatzem 22/05/2023 Mostrar
Anunci usos i obres provisionals c. Societat del Progrés, 4-6 19/05/2023 Mostrar
Anunci obres i usos provisionals c. Societat del Progrés, números 4-6 19/05/2023 Mostrar
Acta 18-05-2023 del procés selectiu d'una plaça de subaltern, vinculada al lloc de treball d'ordenança Serveis Generals, corresponent a l'OPO 2021 (SFP/413/2022) 19/05/2023 Mostrar
Acta 16-05-2023 del procés selectiu d'una borsa de treball de treballador/a social mitjançant concurs (SFP/84/2023) 18/05/2023 Mostrar
Text aprovació inicial Reglament de Teletreball 17/05/2023 Mostrar
Modificació de la RLT 3.2023 17/05/2023 Mostrar
Modificació plantilla 2.2023 17/05/2023 Mostrar
Aprovació inicial del Reglament de Teletreball. 17/05/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador greu (APL/760/2022) 17/05/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa sancionador greu (SPC/79/2022) 17/05/2023 Mostrar
Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu d'una plaça de subaltern, vinculada al lloc de treball d'ordenança Serveis Generals, corresponent a l'OPO 2021 (SFP/413/2022) 17/05/2023 Mostrar
APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS EXP 25/2023 17/05/2023 Mostrar
Llista ordenada del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball de monitor-a esportiu-iva/ socorrista, mitjançant concurs (SFP/104/2023) 17/05/2023 Mostrar
Aprovació inicial de set projectes tècnics per a la instal·lació de sistemes solars fotovoltaics en edificis municipals: 17/05/2023 Mostrar
Acta 15-05-203 del procés selectiu d'una plaça d'especialista, categoria laboral medidador/a, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'Oferta Pública d'Ocupació addicional d'estabilització 2022 (SFP/446/2022) 16/05/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador AMB/344/2023 16/05/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador - AMB/374/2023 16/05/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador AMB/85/2023 16/05/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador AMB/420/2023 16/05/2023 Mostrar
Llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria laboral conserge, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu, corresponent a l'OPO 2021 i 2022 (SFP/148/2022) 12/05/2023 Mostrar
Anunci de notificació infructuosa en procediment sancionador. APL/949/2023 12/05/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 12/05/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 12/05/2023 Mostrar
OF NÚM.17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 02/05/2023 Mostrar
OF NÚM.17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 02/05/2023 Mostrar
Modificació de l 'Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la prestació de servies en la piscina municipal i la utilització de les instal·lacions esportives 28/04/2023 Mostrar
Bases específiques del procés selectiu de dues places de personal de serveis auxiliars, categoria laboral conserge, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Manlleu, corresponent a l'OPO 2021 i 2022 (SFP/148/2022) Pendent de termini 10/03/2023 Mostrar
Llista definitiva candidats a jurat popular 18/01/2023 Mostrar
Anunci notificació infructuosa 21/12/2022 Mostrar

Altres Administracions Locals

Descripció Data de publicació  
Anunci d'informació pública del projecte constructiu de restitució del medi a l'entorn de la resclosa de Can Buxó, als termes municipals de Manlleu i Gurb 06/06/2023 Mostrar
Anunci d'aprovació definitiva del projecte de "Millora de la carretera BV-4608 entre el PK 19+450 i el PK 22+185 al T.M. de Manlleu" 06/06/2023 Mostrar

Generalitat de Catalunya i CCAA

Descripció Data de publicació  
RESOLUCIÓ ACC/ /2023, per la qual s’actualitza la Resolució d’autorització ambiental BA20050035 de Groquet MDB, SL per a l’activitat de desballestament de vehicles fora d’ús (VFU) 02/05/2023 Mostrar

Administració General de l’Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat