Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  

Tauler d’edictes i anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Manlleu

Descripció Data de publicació  
Anunci d'aprovació definitiva del Projecte tècnic- Distribució d'habitatge en planta altell 17/05/2019 Mostrar
Anunci BOPB - Procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mitjà de promoció econòmica empresa, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 16/05/2019 Mostrar
Anunci d'aprovació definitiva - Projecte d'obra municipal ordinària "Construcció d'una comissaria de la policia local al carrer Torrent de la Borina" 16/05/2019 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses: Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de taquiller/a, mitjançant concurs 16/05/2019 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses: Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de socorrista aquàtic, mitjançant concurs 16/05/2019 Mostrar
Anunci notificació infructuosa - Sol·licitud de celebració de casament civil a l'Ajuntament el dia 04/08/2018 16/05/2019 Mostrar
Acta del procés - Procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - pintor, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 16/05/2019 Mostrar
Bases específiques - Procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mitjà de promoció econòmica empresa, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 16/05/2019 Mostrar
Acta valoració mèrits 13-5-2019 - Procés selectiu d'una plaça d'administratiu/iva, categoria laboral administratiu/iva-ajudant aula, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 16/05/2019 Mostrar
Anunci d'informació pública - Sol·licitud de llicència municipal ambiental. Activitat que es vol exercir: neteja d'automòbils . Servei de neteja 16/05/2019 Mostrar
Anunci - puiblicació al tauler d'anuncis quotes nacionals IAE any 2019 14/05/2019 Mostrar
Acta del procés - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà de gestió, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 (Promoció interna org) 14/05/2019 Mostrar
Anunci - Aprovació del Compte General de l'exercici de 2018 14/05/2019 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses: Procés selectiu d'una plaça de personal de serveis especials, categoria professional treballadora familiar, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 14/05/2019 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses: Procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - manteniment, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 13/05/2019 Mostrar
Redacció anunci extracte Decret definitiu - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per proveir temporalment vacants de tècnic/a auxiliar d'esports, mitjançant concurs-oposició 13/05/2019 Mostrar
Anunci - Projecte per la renovació de la xarxa d'aigua del carrer Vendrell 13/05/2019 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses: Procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mitjà de promoció econòmica formació, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 13/05/2019 Mostrar
Anunci - Rectificació error modificació de la RLT 1/2019 13/05/2019 Mostrar
Anunci - Obres per a construir un cobert sense llicència 10/05/2019 Mostrar
Acta del procés - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a mitjà enginyer/a obra pública, mitjançant concurs oposició 09/05/2019 Mostrar
Anunci convocatòria i bases del Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en educació social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017. 08/05/2019 Mostrar
Anunci convocatòria i bases del Procés selectiu de cinc places d'agent de Policia Local, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2019 08/05/2019 Mostrar
Anunci de la convocatòria i les bases del Procés selectiu d'una plaça d'especialista, categoria laboral mediador/a, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018 08/05/2019 Mostrar
Anunci de la convocatòria i bases del Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a d'informàtica, mitjançant concurs-oposició 08/05/2019 Mostrar
Anunci obertura termini informació pública - TRAMITACIÓ DE L'APROVACIÓ DEL POUM 08/05/2019 Mostrar
Decret definitiu de persones admeses i excloses: Procés selectiu d’una plaça d’auxiliar tècnic/a delineant, mitjançant concurs oposición, corresponent a l’OPO 2017. 07/05/2019 Mostrar
Acta del procés - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a d'informàtica, mitjançant concurs-oposició 06/05/2019 Mostrar
Anunci d'aprovació provisional - MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 18/2019 03/05/2019 Mostrar
Publicació resultats 30-4-2019 - Procés selectiu de dues places de tècnic/a mitjà en educació social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 02/05/2019 Mostrar
Anunci notificació infructuosa - Acta de denúncia núm. 28897/18 - Infracció de l'ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 02/05/2019 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses - Procés selectiu de creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment vacants de tècnic/a d'informàtica, mitjançant concurs-oposició 02/05/2019 Mostrar
Acta dia 30-4-2019 - Procés selectiu d'una plaça d'administratiu/iva, categoria laboral administratiu/iva-ajudant aula, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 02/05/2019 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses: Procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - pintor, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 30/04/2019 Mostrar
Decret provisional de persones admeses i excloses: Procés selectiu d'una plaça de personal d'oficis, categoria laboral oficial de 1a de brigada municipal - manyà, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 30/04/2019 Mostrar
Anunci- Ordre execució treballs edifici 30/04/2019 Mostrar
Anunci aprovació definitiva BOPB, DOGC i tauler - Aprovació del projecte tècnic "AMPLIACIÓ EDIFICI DOCENT: CUINA ESCOLA POMPEU FABRA" 30/04/2019 Mostrar
Anunci definitiva - MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST. CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS EXP 12/2019 30/04/2019 Mostrar
Anunci notificació infructuosa - Acta de denúncia núm. 24672/18 - Infracció de l'ordenança de tinença d'animals domèstics i de companyia 30/04/2019 Mostrar
Anunci rectificació temari - Procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mitjà de promoció econòmica formació, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 30/04/2019 Mostrar
Decret rectificació errors materials - Procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà en psicologia, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 29/04/2019 Mostrar
Publicació acta - Procés selectiu de dues places de tècnic/a mitjà en educació social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 29/04/2019 Mostrar
Decret d'avocació puntual de competències i rectificació bases específiques - Procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mitjà de promoció econòmica formació, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 29/04/2019 Mostrar
Bases específiques rectificades - Procés selectiu d'una plaça de personal de tècnic mitjà, categoria professional tècnic mitjà de promoció econòmica formació, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2017 26/04/2019 Mostrar
Anunci procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mig en treball social, mitjançant concurs-oposició, corresponent a l'OPO 2018. 23/04/2019 Mostrar
Anunci d'informació pública - Aprovació definitiva de la relació de béns i drets de necessària ocupació - Connexió av. Puigmal amb av. dels Pirineus (1a fase) 23/04/2019 Mostrar
Anunci nomenament - Procés selectiu de dues places de tècnic/a mig en treball social, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2017 i 2018. 23/04/2019 Mostrar
Anunci procés selectiu de dues places d'administratiu/iva, mitjançant concurs-oposició, corresponents a l'OPO 2017 i 2019, reservades a promoció interna 04/04/2019 Mostrar


Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat


Generalitat de Catalunya i CCAA

No existeixen documents en aquest apartat


Administració General de l’Estat

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva de candidats a jurat popular anys 2019-2020 07/01/2019 Mostrar


Prefactures provincials de trànsit

No existeixen documents en aquest apartat


Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartatInici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat