Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
l'Ajuntament a un CLIC/INFORMACIÓ MUNICIPAL/Tauler d’edictes i anuncis
13/04/2021 18:50:25

Tauler d’edictes i anuncis


 • Ajuntament de Manlleu

  Anuncis, publicacions, notificacions, bans d’Alcaldia, actes del Ple, actes de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manlleu

 • Altres Administracions Locals

  Notificacions i anuncis provinents d’altres Administracions Locals

 • Generalitat de Catalunya i CCAA

  Notificacions i anuncis provinents de la Generalitat de Catalunya i altres Comunitats Autònomes

 • Administració General de l’Estat

  Notificacions i anuncis provinents de l’Administració General de l’Estat

 • Prefactures provincials de trànsit

  Notificacions i anuncis provinents de prefactures provincials de trànsit

 • Registres i notaris

  Notificacions i anuncis provinents de registres i notaris


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat